Grøn beton aktiviteter - Introduktion

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

Grøn beton aktiviteter - Introduktion

Betons miljømæssige påvirkning har været et kerneområde inden for Betoncentrets aktiviteter op igennem 1990erne. Et af de projekter som slog Betoncentrets navn fast på området var Grøn beton i 1998-2002.

Grøn beton logoGrøn beton er et kort og mundret navn for "Center for ressourcebesparende betonkonstruktioner", dvs. betonkonstruktioner med reducerede miljøpåvirkninger i form af f.eks. energi, emissioner (CO2, NoX), spildevand og affald.

Betoncentret optrådte som projektleder på Grøn beton og vi har siden starten af 1990erne, hvor miljøhensyn for alvor kom på dagsordenen i beton- og byggebranchen, været involveret i næsten alt hvad der er sket på området i Danmark. Foruden danske og nordiske erfaringer er vi også synlige i europæisk og internationale sammenhænge (se mere under F&U projekter).

Grøn beton er et bredt begreb, der dækker forskellige tiltag, som medvirker til at reducere beton(konstruktioner)s miljømæssige påvirkninger, fx vha.

  • anvendelse af industrielle restprodukter som erstatning for cement og tilslag (flyveaske, stenmel, nedknust beton mv.)
  • minimering af affaldsmængden i betonproduktion (genbrug af procesvand, slam og restbeton)
  • valg af delmaterialer, der netop opfylder specifikationerne og receptoptimering. Dvs. en tilpasning af betonens ydeevne til den tiltænkte anvendelse.

Ovennævnte tiltag vedrører primært betonproducenterne, men grøn beton omfatter hele betonkonstruktionens livscyklus, dvs. alle miljøpåvirkninger for en given betonkonstruktion(sdel) skal medtages:

  • indvinding og produktion af råvarer til beton (sand, sten, kridt, vand, cement)
  • produktion af beton på betonværk og på elementfabrik, herunder også transport
  • udstøbning af beton, montering af betonelementer, efterbehandling etc. Herunder også arbejdsmiljø
  • drift og vedligehold af bygværket, herunder sikring af tilstrækkelig levetid
  • nedrivning af bygværket og genanvendelse af nedrivningsmaterialer.

For at opnå en optimal løsning set i forhold til alle ovennævnte faser er det nødvendigt at inddrage alle byggeriets parter lige fra arkitekten hen over den projekterende og udførende til bygherren.

En grønnere beton er ofte også en billig beton, fordi der f.eks. anvendes restprodukter som delvis erstatning af cementindholdet, kan spares på afgifter til deponering af affald, energiforbruget til produktion er lavere og holdbarheden er stor.