Har du brug for et bedre pulver?

Hanne Bjørn Nedergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 26.

Pulverreometer AgroTech

Har du brug for et bedre pulver?

Teknologisk Institut har et pulverreometer, som kan teste flydeegenskaberne af pulver. Vil du vide, hvordan dit pulver opfører sig i en given applikation, proces eller klima, er der derfor hjælp at hente.

Et pulvers opførsel er afgørende både under processering og i det endelige produkt. Der kan være forskellige ønsker til pulverets egenskaber eksempelvis letflydende, kompressiblet eller nemt blandbart. Flydeevnen påvirker pulverprodukters kvalitet og holdbarhed, som kan reduceres kraftigt eksempelvis under eksport til nye markeder i regioner med høj luftfugtighed og høje temperaturer.

Disse pulveregenskaber kan imidlertid være svære at karakterisere og kvantificere præcist. Et pulverreometer er et specialiseret analyseapparat, som kan analysere pulvers flydeevne under forskellige betingelser som for eksempel en specifik kombination af temperatur og luftfugtighed.

Men hvordan virker det? Mia Fiilsøe Falkeborg fra Center for Fødevareteknologi på Teknologisk Institut forklarer:

”Pulvers flydeevne måles på samme måde som viskositet for væsker. Vi kan måle flydeegenskaberne på reometeret, som sætter pulveret i bevægelse, mens det måles, hvad det kræver af kraft,” forklarer Mia.

Udover reometeret råder Teknologisk Institut over udstyr til at måle andre egenskaber ved pulvere. Det kan være analyser af pulveres morfologi, størrelsesfordeling, vægt, overfladeareal, porøsitet, overfladeladning og støvudvikling. 

”Teknologisk Institut kan derfor hjælpe med at karakterisere alle relevante egenskaber i forbindelse med produkt- og procesoptimering af pulvere. Det er bare med at henvende sig for at få hjælp”, uddyber Mia. 

Reometeret er et dyrt specialapparat og dermed en fordel for virksomheder at kunne henvende sig til os i stedet for selv at investere i det. Det er yderst relevant for virksomheder, som håndterer pulver enten som et færdigt produkt eller som en råvare et sted i deres proces,” slutter Mia.