High Tech Pilot Production – vejen til teknologisk fornyelse

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Teknologisk Institut kan teste et produkt, som en virksomhed selv har udviklet i eget laboratorium. Flere centre på Instituttet har fokus på at samarbejde med virksomheder, der er relativt langt i deres udviklingsproces.

High Tech Pilot Production – vejen til teknologisk fornyelse

Øget digitalisering, automatisering og nye teknologiske egenskaber ved produkter er drivkræfter for en ny højteknologisk produktion – også omtalt som "Industri 4.0". Ikke alle virksomheder magter at tage springet til højteknologisk produktion. High Tech Pilot Production er en teknologisk serviceydelse udviklet af Teknologisk Institut, der kan imødekomme dette behov og samtidig understøtte en transformation af dansk industri.

Teknologisk Institut har gennem en årrække udviklet faciliteter for test, udvikling og opskalering af højteknologisk pilotproduktion. I dag udgør det en teknologisk serviceydelse, der hjælper virksomheder især små og mellemstore – med at få deres idé frem til pilotproduktion og således et skridt nærmere markedet.

Hidtidige erfaringer peger på, at High Tech Pilot Produktion er en ydelse, som virksomhederne efterspørger og oplever som værdiskabende. Blandt små og mellemstore fremstillingsvirksomheder er det i øjeblikket ca. halvdelen, der arbejder med pilotproduktion.

Et skridt hen imod højteknologisk produktion er helt centralt, hvis virksomhederne skal kunne klare sig i den fremtidige, nye industrielle måde at producere på.

Virksomheder med pilotproduktion kommer typisk til Teknologisk Institut med to typer af behov:  Behov for ekstra kapacitet og behov for kompetencer, som virksomheden ikke selv har.

Behov for ekstra kapacitet

Her har virksomhederne typisk behov for en teknologisk serviceydelse. Først og fremmest i form af at få mulighed for at arbejde med nye teknologiske produktionsmåder og nye teknologiske produktegenskaber. Ofte er det ikke økonomisk bæredygtigt for virksomhederne selv at anskaffe produktionsanlæg til at gennemføre pilottest og -produktion.

Der er dermed ikke nødvendigvis tale om at få adgang til kompetencer, som virksomhederne ikke selv besidder. Det handler snarere om at få adgang til teknisk avancerede faciliteter – fx i form af faciliteter til at teste produktegenskaber og/eller produktionsprocessens egnethed til den pågældende produktionsopgave

Behov for kompetencer

Her har virksomhederne typisk et behov for at blive hjulpet videre med deres produktion. Og ofte er de ikke helt afklaret med, hvordan de bedst kommer videre.

Den teknologiske service består ofte af løbende sparring/rådgivning om High Tech Pilot Produktion, og rammerne for opgaven er ikke altid givet og kan udvikle sig i rådgivningsforløbet.

Det drejer sig fx om assistance til opskalering – blandt andet i form af (videre)udvikling af produktionsanlæg

– samt om at sikre sammenhæng mellem udvikling, rådgivning og produktion.

Et skridt nærmere markedet

Den højteknologiske pilotproduktion er således med til at hjælpe virksomhederne et skridt tættere på et marked, som i høj grad fokuserer på højteknologiske produkter og ydelser.

Teknologisk Institut arbejder fortsat med at udvikle teknologisk service inden for High Tech Pilot Produktion, som ikke bare skal imødekomme den teknologiske udvikling, men også imødese mere komplekse behov i spændingsfeltet mellem idé og marked.

YDELSER


Test af produkter, som virksomhederne selv udvikler
Teknologisk Institut kan teste et produkt, som en virksomhed selv har udviklet i eget laboratorium. Hvis kvaliteten af produktet er tilstrækkelig høj, kan virksomheden markedsføre produktet. Hvis ikke, går udviklingen tilbage til virksomhedens eget laboratorium, og senere foretages en ny test hos Teknologisk Institut.

Pilotproduktion med henblik på opskalering
Flere centre på Instituttet har fokus på at samarbejde med virksomheder, der er relativt langt i deres udviklingsproces. Det vil sige, de er tæt på at have et markedsparat produkt. I den forstand bruges pilotproduktion til at vurdere, hvorvidt der er potentiale for at sætte et emne i produktion og opskalere produktionen.

Teknologileverandør
Teknologisk Institut løser produktionsmæssige udfordringer og bidrager med viden til at udvikle specialløsninger, som kan være ukendte for kunden i starten af et projekt. Dette indebærer risici for virksomheden, som Teknologisk Institut kan være med til at minimere.

Produktudvikling og optimering af produkter
Flere centre på Instituttet arbejder med at udvikle pilotproduktionsanlæg målrettet specifikke brancher, hvor der er et særligt potentiale for pilotproduktion. Dette er typisk brancher, hvor det er meget omkostningsfuldt for virksomhederne at lukke deres storskalaproduktion