IEA HPT Annex 58 – Højtemperaturvarmepumper

Benjamin Zühlsdorf

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 58.

Varmepumpe

IEA HPT Annex 58 – Højtemperaturvarmepumper

Projektstart januar 2021. Forventes afsluttet december 2023.

Internationalt IEA-samarbejde
I starten af 2021 blev der igangsat et Annex med fokus på højtemperaturvarmepumper under teknologiprogrammet til Heat Pumping Technologies (HPT), som er en del af det Internationale Energiagentur, International Energy Agency (IEA). Alle lande, som er en del af HPT-programmet, kan indgå i Annex-samarbejdet, hvilket et dansk konsortium netop gør i form af et EUDP-projekt.

Teknologisk Institut er udpeget som Operating Agent og koordinerer dermed både det internationale IEA-samarbejde og den danske arbejdsgruppe.

Du kan læse mere om Annex 58 her.

Formål med projektet
Dette projekt omfatter den danske deltagelse i annekset ’Højtemperaturvarmepumper’, som er en del af det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejdsprogram for varmepumpeteknologi.

Der er en stigende interesse for højtemperaturvarmepumper, som forventes at komme til at udgøre en nøgleteknologi i bestræbelserne på emissionsfri procesvarme i industrielle processer. I denne sammenhæng forventes det, at industrielle varmepumper vil være en konkurrencedygtig teknologi med en langt højere procestemperatur, end industrielle varmepumper kan opnå med den nuværende teknologi (100 °C).

Mål for projektet
I projektet er målet at øge opmærksomheden hos forskellige interessenter omkring de teknologiske muligheder og potentialer, der er forbundet med elbaserede højtemperaturvarmepumper. Derudover er målet at facilitere optagelsen af højtemperaturvarmepumper i industrien.

I annex-arbejdet skal der gives et overblik over de teknologiske muligheder for levering af procesvarme over 100 ℃ med højtemperaturvarmepumper.

For at klarlægge de tekniske potentialer foretages der et state-of-the-art review, der omhandler både kommercielt tilgængeligt udstyr og teknologier på et lavere modenhedsniveau. Dermed danner arbejdet et overblik over teknologier, som kan yde et umiddelbart bidrag til elektrificering, men også over teknologier, der forventes at være på markedet frem mod 2030. Baseret på dette review skal der udvikles best practice-scenarier for varmepumpebaseret procesvarmeproduktion for relevante industrielle processer og brancher. Disse scenarier supplementeres med udvikling af tilgange til konvertering af eksisterende anlæg hen mod disse best practice-scenarier – tilgange, som skal supportere slutbrugen i konverteringen hen mod varmepumpebaseret procesvarme. Endelig skal der udledes forslag til definering og test af varmepumpespecifikationer for at simplificere projekteksekveringen af industrielle varmepumpeprojekter.

Aktiviteterne er suppleret med en høj grad af formidlingsaktiviteter.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

 1. State-of-the-art for tilgængeligt udstyr og undersøgelse af lovende teknologier under udvikling.
 2. Koncepter – Udvikling af best practice for lovende anvendelsesområder.
 3. Anvendelser – Strategier for konvertering til procesvarmeforsyning baseret på højtemperaturvarmepumper.
 4. Definition og test af varmepumpespecifikationer – Anbefalinger til definition og test af specifikationer for højtemperaturvarmepumper i kommercielle projekter.
 5. Formidling.

Deltagere
Det internationale samarbejde er netop blevet igangsat, og allerede nu har seks lande meldt sig på banen:

 • Østrig
 • Belgien
 • Canada
 • Kina
 • Danmark
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Japan
 • Holland
 • Norge
 • Sydkorea
 • Schweiz
 • USA

Derudover er der forskellige lande, som er ved at forberede deres deltagelse, og der forventes op til 12 deltagende lande.

Den danske arbejdsgruppe indeholder videninstitutioner, teknologileverandører og rådgivere:

 • Teknologisk Institut (Projektleder - Benjamin Zühlsdorf)
 • DTU Mekanik
 • Johnson Controls
 • Fenagy
 • Rambøll
 • Viegand Maagøe.

Bevilligede midler
Den danske deltagelse i projektet er støttet af EUDP.

Læs mere om vores andre IEA-aktiviteter her