Hvem er vi - Årsrapport 2019

Peter Vendelboe Hjortshøj

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 33.

Årsrapport 2019 - Forsiden - Til web

Hvem er vi - Årsrapport 2019

Årsrapporten 2019 findes alene udgivet online -
læs mere på www.teknologisk.dk/om

 

Den grønne omstilling skal have et teknologisk løft

På Teknologisk Institut tror vi på, at grøn omstilling, globale udfordringer og bæredygtige løsninger går hånd i hånd med ansvarlig vækst, beskæftigelse, global konkurrenceevne og god forretning.

Vi tror samtidig på, at teknologi her er afgørende for at realisere de ambitiøse målsætninger om at mindske CO2-aftrykket, både i Danmark som foregangsland og globalt. I et bredere bæredygtighedsperspektiv er teknologi og viden en forudsætning for at skabe løsninger, der er sundere, sikrere og grønnere.

Det store spørgsmål er, hvordan vi får succes med den grønne omstilling? – for den kommer ikke af sig selv. Vi kan se, at rigtigt mange virksomheder interesserer sig for den grønne omstilling – men også, at det er en kompleks opgave, som ofte kræver udvikling af nye produkter eller metoder. Tiltag, som igen kræver adgang til specialistkompetencer og udviklingsfaciliteter. Dem skal vi som samfund stille til rådighed for virksomhederne.

En anden problemstilling er, at der skal accelereres betydeligt, hvis vi skal nå de nationale og globale mål for den grønne omstilling i løbet af de næste 10 år. Løsningen er i høj grad at accelerere anvendelsen af viden og ny teknologi i erhvervslivet.

Her spiller Teknologisk Institut og vores mere end 1000 højt kvalificerede specialister en helt unik rolle i det danske innovationssystem: Vi er, om nogen, dem, der udvikler, implementerer og tester de grønne løsninger i tæt samspil med virksomhederne og i samarbejde med universiteter og vidensinstitutioner i hele verden. Derfor er det naturligt os, virksomhederne kommer til, når problematiske stoffer skal substitueres, når der skal energieffektiviseres, ressourceoptimeres og når spildstoffer skal genindvindes. Når der skal udvikles nye bæredygtige materialer - når der skal genanvendes eller upcycles. Siden Instituttets stiftelse i 1906 har vores afgørende DNA været at udvikle praktisk anvendelige teknologiske fremskridt til det samfund, vi er en del af.

Eksemplerne er mange, for vi er med når det gælder om at udvikle løsningerne, validere dem og bringe dem i anvendelse hos danske virksomheder.

Fra de seneste år fx:.

Når vi udvikler og dokumenterer den grønne omstilling af byggeriet – fx ved at udvikle et digitalt simuleringsværktøj, der optimerer ovne og brænding til produktion af tegl med mikrobølger. Ud over at kunne reducere det totale energiforbrug med ca. 20 %, vil forbruget af fossile brændsler kunne reduceres med ca. 50 %. Brug af mikrobølger på teglværkerne åbner således for brugen af ikke-fossile energikilder som el, produceret af vindkraft eller solenergi.

Når vi er med til at begrænse den klimabelastende udledning fra landbruget, som kommer fra drøvtyggende køer, der hver især afgiver ikke mindre end 500-700 liter af drivhusgassen metan i døgnet. Konkret samarbejder vi med Seges, virksomheder og universiteter om at udvikle og dokumentere et fodertilskud til køer bestående af tang, som kan hæmme dannelsen af metangas i køernes maver og nedsætte metanudledningen fra køerne med 30 %.

Når vi sammen med førende virksomheder og universiteter udvikler en helt ny teknologi til at genanvende det højteknologiske plastmateriale PUR-plast, som findes i alt fra køleskabe, sko og madrasser til isolering og vindmøller. Plasten genanvendes i dag kun i mindre grad, og derfor ender mange tons på verdensplan enten på forbrændingsanlæg til energigenvinding eller på lossepladser. Teknologien, vi er i gang med at udvikle, kan være med til at reducere olieforbrug og CO2-udledning – og blive en rigtig god forretning for danske virksomheder.

Eller når vi udvikler nye papirbaserede bægre og kopper, som kan erstatte plastikemballage til fx skyr og yoghurt. Bægrene er fremstillet af cellulosefibre og belagt med en tynd bionedbrydelig barrierecoating – emballagen er dermed skabt af et fornybart materiale, som kan genanvendes som papir/pap eller komposteres, og dermed har et stort potentiale til at mindske CO2-belastning og forurening med plastik.

Når vi udvikler løsninger, som skal forbedre dyrevelfærden i fremtidens kødproduktion, fx ved brug af data fra kameraer, temperatur- og lydsensorer, som kan afsløre, om der er adfærdsmæssige problemer hos dyrene, som skal håndteres. Samtidig gør vi kødproduktionen mere klimavenlig, bl.a. ved at teste teknologier til at udvinde proteiner fra fx hjerter og lunger. Potentialet er stort, fordi en bedre udnyttelse af slagtekroppen vil kunne reducere klimabelastningen med op til 20 % pr. kg færdigt produkt.

Vi ser frem til det videre og tætte samarbejde med erhvervslivet om at udvikle sikrere, bedre og grønnere løsninger – vores mere end 1000 højt specialiserede og dedikerede medarbejdere står klar og dørene er åbne til vores mere end 70 state-of-the-art laboratorier samt test- og udviklingsfaciliteter i verdensklasse.

God fornøjelse med læsningen.

Clas Nylandsted Andersen
Afgående bestyrelsesformand, 2020

Søren Stjernqvist
Afgående adm. direktør, 2020