Hvem er vi - Indsigt og udsyn 2023

Juan  Farré

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 10.

Biosolutions Technology Center

Hvem er vi - Indsigt og udsyn 2023

Teknologiske fremskridt til gavn for samfund og erhvervsliv

Siden 1906 har vi skabt teknologiske fremskridt til gavn for samfund og erhvervsliv.

Vil du vide mere om, hvordan vi har løftet opgaven i 2023?

 

Så læs Indsigt og udsyn 2023 som online publikation


 

Brev fra adm. direktør og formand

Vi lykkes, når erhvervslivet og samfundet lykkes                                           

Overskridelsen af de planetære grænser, den geopolitiske situation og risikoen for recession. Især disse tre globale udfordringer skabte i 2023 behov for transformation og dermed nye muligheder for samfund og erhvervsliv. Behovet - og mulighederne - ligger især indenfor bæredygtige løsninger, globalt samarbejde, regional teknologisk suverænitet samt resiliens og sikkerhed. Desuden åbnes muligheden for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. 

Danmark og Instituttet er i en privilegeret position til at bidrage aktivt til den transformation, der kommer i kølvandet på de globale udfordringer, og vi ser frem til at omsætte mulighederne til løsninger i det kommende år. Samfundet og den enkelte aktør skal som aldrig før balancere mellem internationalt samarbejde og national sikkerhed, mellem kollaborativ innovation og konkurrence, og samtidig vægte både ESG-mål og resiliens.

Teknologisk Institut komplementerer virksomhedernes virke og spillerum, accelerer udviklingen af konkrete ydelser og reducerer udviklingsrisici i de enkelte virksomheder. Vi stiller viden, netværk og laboratorier til rådighed, der skaber industriparate konkrete løsninger, som modsvarer virksomhedernes og markedets behov.

Teknologisk Instituts mission er med vores grundlægger Gunnar Gregersens ord, at “stille os dér, hvor vi aner, at Instituttets hjælp bliver fornøden”, dvs. dér, hvor samfund og virksomheder har og får brug for os. 

En uundværlig del af det danske innovationssystem
Missionen fordrer, at Instituttet konstant er på forkant, i løbende udvikling og i tæt samarbejde med erhvervsliv, aktører indenfor innovations- og erhvervsfremmesystemet og myndigheder både nationalt og internationalt. Det kræver fra Instituttet stor agilitet, kreativitet, og fokus på implementerbare, erhvervsvenlige løsninger. Disse skal ikke kun løse et problem for en enkelt virksomhed, men samtidig bane vejen for en mere lys fremtid for både erhverv bredt i Danmark, som for de globale agendaer.

Det er Teknologisk Instituts 1.100 medarbejdere, der bærer virkelyst og i det daglige løser den samfundsnyttige rolle til fuldkommenhed. De er igennem deres daglige virke garanter for en resultatskabende adfærd. Der bliver via proaktive indsatser arbejdet målrettet på at sikre, at Instituttets virke er aktuelt og kendt hos relevante aktører indenfor erhvervslivets interesseorganisationer samt innovations- og erhvervsfremmesystemet.
 

​​Juan Farré                 Mikael Bay Hansen
Adm. direktør             Bestyrelsesformand