Indeklima og luftvejsinfektioner i danske skoler

Freja Rydahl Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 73.

Skolebørn som rækker hænderne op

Indeklima og luftvejsinfektioner i danske skoler

Kan bedre indeklima på skolerne bremse smitte med luftvejsinfektioner?

Det er Teknologisk Institut ved at undersøge i et pilotprojekt støttet af Realdania, sammen med Danmarks Tekniske Institut, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Lunds Universitet og Statens Seruminstitut.

Projektet vil i første omgang blive udrullet som et pilotprojekt, hvor en række af landets skoler skal afprøve alt fra regelmæssige udluftninger til avancerede ventilationsanlæg og samtidig registrere sygdom.

”Ved at tage udgangspunkt i den virkelige verden, kan vi evaluere teknologiernes effekt på børnenes sundhed, trivsel og indlæring under realistiske forhold. Det giver os uvurderlige erfaringer, som kan bruges af alle skoler, der ønsker et bedre indeklima” siger Freja Rydahl Rasmussen, konsulent på Teknologisk Institut.

 

Godt indeklima kan give klogere og sundere børn

Børn tilbringer en stor del af deres væksttid i skolen. Derfor er det afgørende, at indeklimaet i klasselokalerne er i top, så deres udvikling ikke hæmmes af dårlig luft. Et dårligt indeklima i skoler kan føre til øget sygefravær, nedsat trivsel og dårligere indlæringsevne hos eleverne.

Flere luftvejsinfektioner, herunder covid-19, smitter via såkaldte aerosoler, der er mikroskopiske dråber og partikler, der dannes både ved hoste, nys, vejrtrækning og tale. Ligesom tobaksrøg kan aerosoler blive hængende i luften i lang tid, og på den måde sprede smitte. Der er samtidig meget, der tyder på, at udsættelse for forurenet luft øger modtageligheden for luftvejsinfektioner, og det kan betyde, at en renere luftkvalitet muligvis også kan give en synergieffekt.

Der eksisterer allerede en række lovende teknologier, der muligvis kan hjælpe med at forbedre indeklima – det tæller alt fra simple metoder som regelmæssig udluftning til avancerede ventilationsløsninger, luftfiltrering eller luftrensning. Projektet vil undersøge, hvor godt disse teknologier fungerer i praksis, og hvilken effekt de hver har på risikoen for luftvejsinfektioner.

 

Måling af luften med sensorer

Gennem projektet installeres der sensorer i flere klasselokale, der konstant monitorerer indeklimaet. Sensorløsningen måler ikke kun på CO2, men også partikler og de såkaldte VOC’er, som er forskellige flygtige organiske forbindelser i luften. VOC’erne kan komme fra eleverne selv - sved, udånding, parfume, deodorant - og ikke mindst fra håndsprit og fra madpakkespisning i pauserne. Men også selve lokalerne og deres indhold bidrager til kemi i luften. Samtidig med målingerne vil elevernes sygefravær, trivsel og læringspræstationer blive nøje fulgt.

"Vores rolle er at sikre, at de anvendte teknologier er effektive, driftsvenlige og kan implementeres i en skolekontekst. Det kræver både gode målemetoder, databehandling og test i vores laboratorier," forklarer Freja Rydahl Rasmussen.

Projektet, der løber til medio 2025, adskiller sig ved sin helhedsorienterede tilgang, der integrerer forskning, teknologi og skolepraksis. Denne innovative tilgang er banebrydende for, hvordan vi fremover kan tænke indeklima og sundhed i skolerne.

Skema og sensor ift at lufte ud

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektets titel

Indeklima og luftvejsinfektioner i danske skoler

Projektperiode

Medio 2023 til medio 2025

Projekttype

Pilotstudie og interventionsprojekt støttet af RealDania

Projektsum

Ca. 5 mio. kr.

Formål

At mindske risiko for luftvejsinfektioner og samtidig forbedre børns helbred og trivsel gennem et forbedret indeklima i danske skoler

Partnere

Teknologisk Institut, Statens Serum Institut, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Lund Universitet, og flere danske kommuner

Understøttede verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivselVerdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse