Klimatilpasning og kystsikring - Ydelser

Ole  Bellen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 44.

Klimatilpasning og kystsikring_web

Klimatilpasning og kystsikring - Ydelser

  • Specialrådgivning i forhold til udvælgelse og udvikling af konkrete forslag til klimatilpasningsløsninger i byområder, som fx omfatter regnvandshåndtering, LAR-anlæg, erosionssikring, skybruds- og højvandssikring.
  • Dokumentation og erfaringsopsamling af klimatilpasningsprojekter både mindre anlæg hos private og større anlæg i kommuner, boligselskaber mv.
  • Specialrådgivning til materialevalg og -kvalitet, der kan modstå ekstreme vejrforhold eller aggressivt miljø (for eksempel beton egnet til havmiljø).
  • Specialrådgivning i forhold til kvalitet af regnvand, krav til rensning af regnvand, BAT-begrebet (Best Available Technology), eksisterende renseløsninger og udarbejde retningslinjer for, hvordan de skal dokumenteres.
  • Specialrådgivning i forhold til produktudvikling af løsninger til klimatilpasning.
  • Overvågning og evaluering over tid af de valgte klimatilpasningsforanstaltninger (med eller uden aktive protektionssystemer/sensorer).
  • Specialrådgivning i forhold til vedligeholdelsesevne, æstetisk udtryk og biodiversitet i klimatilpasningsprojekter.
  • Specialrådgivning i forhold til interessenthåndtering af lokale interessenter berørte af klimatilpasningsprojekter for at sikre accept og forståelse af foranstaltningerne.
  • Specialrådgivning i forhold til dræningsevne af permeable belægninger til Lokal afledning af regnvand (LAR), som er håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, som gøres mere og mere attraktive af de øgede nedbørsmængder, som man skal prøve at skåne kommunernes afløbssystem fra.