Bliv Scrum Master

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Læs hvad en Scrum Master er, og hvordan du bliver det

Bliv Scrum Master

5 min.

Du har sikkert hørt om Scrum og de forskellige roller inden for projektledelsesformen. Men hvad går rollen som Scrum Master egentlig ud på? Og hvad er forskellen på Scrum Master, Product Owner og resten af teamet? I denne artikel bliver du klogere på, hvad der forventes af Scrum Masteren.

Hvad er en Scrum Master?

En Scrum Master er en neutral facilitator, der leder projektets proces fx ved at planlægge og indkalde til alle møder, samt at facilitere agendaen på møderne.

Derudover coacher Scrum Masteren teamet og fjerner forhindringer for teamets arbejde. Scrum Masteren har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints, og samtidig synliggøre udviklingen for product owneren.

Den officielle Scrum Guide beskriver Scrum Masterens rolle som:

“The Scrum Master is a servant-leader for the Scrum Team. The Scrum Master helps those outside the Scrum Team understand which of their interactions with the Scrum Team are helpful and which aren’t. The Scrum Master helps everyone change these interactions to maximize the value created by the Scrum Team.”(1)

Ud over Scrum Master er der inden for Scrum forskellige roller i teamet:

Product Owner

(Produktejer) har ansvaret for den løbende prioritering af opgaverne inden et sprint, og for at vurdere og evaluere resultatet af et sprint, som udgangspunkt for planlægning af næste sprint. Product Owner skal kende forretningen/kunden, og den sammenhæng produktet skal bruges i. Product Owner er ansvarlig for at oversætte de input, ønsker og/eller krav kunden har, til en vision for produktet og til produktets Product Backlog. Det er Product Owners opgave at identificere hvor virksomheden får størst værdi for Teamets arbejde. Og prioritere disse, med de vigtigste, mest værdigivende features først.

Scrum Team

I Scrum er det væsentligt at opbygge et tværfagligt og selvstyret team, der har arbejdsforhold og omgivelser der gør det muligt at samarbejde koncentreret om at løse opgaverne. Et Scrum Team består oftest af 3-9 medlemmer, der kan og vil løse opgaven og er villige til at estimere emnerne og tage ansvaret for sprintene. Teamet udvikler det produkt Product Owner lægger op til.


Scrum Masters rolle i Scrum møder

I Scrum holdes der med faste mellemrum møder for, paradoksalt nok, at mindske behovet for møder. Møderne er alle tidsbegrænsede, og på den måde bliver der ikke brugt en overdrevet mængde tid på planlægning. Alle møder faciliteres af Scrum Master.

Daglige Scrum møder

Man opererer i Scrum med daglige Scrum møder af maksimalt 15 minutters varighed. Under møderne gennemgås opgaver og der besluttes hvilke opgaver der skal arbejdes videre på og hvilke der skal færdiggøres. De daglige scrum møder er ikke et sted, hvor man diskuterer opgaverne, her finder der kun afrapportering sted. Er der brug for at diskutere noget, gøres dette på et efterfølgende møde.

Hvert teammedlem besvarer følgende spørgsmål:

 1. Hvad har du nået siden sidst?
 2. Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
 3. Hvilke forhindringer oplever du?

Scrum Master indkalder til mødet på et fast tidspunkt hver dag og sikrer at alle teammedlemmer afrapporterer. Efter mødet skal Scrum Master følge op på de udfordringer teamet eventuelt har tilkendegivet i deres afrapportering.

Sprint Review møder

Et Sprint Review finder sted ved slutningen af hvert Sprint. Her gennemgås den forgangne periode og hvis nødvendigt tilpasses Product Backlog. Mødet bruges til at finde ud af hvordan det går med teamet, produktet og markedet. Mødet inkluderer en demonstration, af hvad Teamet har lavet færdigt i det forgangne Sprint.

Scrum Master skal sikre at alle interessenter er inviteret, at teamet har en fungerende software der kan demonstreres samt forberedelse af agendaen med Product Owner.

Sprint Retrospective møder

En vigtig og meget central del af Scrum er muligheden for løbende at inspicere og tilpasse. I Sprint Retrospective er det Teamets anvendelse af Scrum frameworket, der inspiceres og tilpasses.

Formålet er at inspicere hvordan Sprintet er gået i forhold til personer, relationer, proces og værktøjer, at identificere og ordne de større ting, der er gået godt, samt mulige forbedringer og udarbejde en plan for implementering af forbedringer til hvordan Scrum Teamet arbejder.

Scrum Master forbereder agendaen til retrospective og har eventuelt drøftet opmærksomhedsområder med Product Owner. Vedkommende indkalder til mødet og sikrer der sker en dokumentation af teamets beslutninger.


  Vil du vide mere?

  Vil du blive en mere effektiv Scrum Master? På kurset "Professional Scrum Master" lærer du de mere avancerede teknikker til Scrum. Kurset er et 2-dagskursus som dækker principper og den (empiriske) proces teori som underbygger mekanismer, regler og roller i Scrum frameworket. Kurset er for dig, der allerede har erfaring som Scrum Master og andre, der har praktisk erfaring med Scrum.

  Kilder:

  1) https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html