Kurser

Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg

Den 1. juli 2017 indførtes nye krav i bygningsreglementet om funktionsafprøvning af bl.a. varmeanlæg. På dette kursus fokuserer vi på hvordan du opfylder de nye krav.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 6 besvarelser

De nye krav er en skærpelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for varmeanlæg. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser.

På dette kursus gennemgår vi de krav, der er til funktionsprøvning af varmeanlæg. Vi gennemgår den teoretiske del i undervisningslokalet og den praktiske del med hands-on i vores laboratorier.

Der er også krav til en række andre bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Teknologisk Institut har også udviklet kurser, der fokuserer på nogle af disse installationer. Læs mere om kurserne, der omfatter:

Bygningsreglementets krav til funktionsprøvning af ventilationsanlæg

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på