Case | Effektivisering og driftsbesparelse på 2 mio kr. i Rødovre Kommune

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Få indblik i Facilities Management

Case | Effektivisering og driftsbesparelse på 2 mio kr. i Rødovre Kommune

3 min.

Et personligt kompetencestyrkende forløb inden for Facilities Management blev startskuddet for en opdateret ejendomsstrategi i Rødovre Kommune.

Praktisk orienteret uddannelsesforløb

Facilities Management Uddannelsen fra Teknologisk Institut er den eneste FM-uddannelse i Danmark, hvor du gennem en personlig opgave får en konkret implementerbar handlingsplan med hjem.

Uddannelsen er et praktisk orienteret forløb gennem alle Facilities Managements forvaltningsområder, som giver deltagerne viden, indsigt og redskaber til, at kunne løfte FM-funktionerne, og skabe værdiskabende strategiske beslutninger for FM-funktionens udvikling.

Uddannelsen har kørt siden 2010, og en af de personer, der har gennemført uddannelsesforløbet, er Kim Hansen – ejendomsadministrator i Rødovre Kommunale Ejendomme.

Kim beskriver forløbet som ”Et godt komprimeret forløb (…) hvor man får gennemgået alle de forskellige faser af Facilities Management”. - Kim Hansen
 


Implementérbart projekt

Sideløbende med uddannelsesforløbet arbejder deltagerne med et implementérbart projekt. Projektet har for Kim Hansen efterfølgende resulteret i et oplæg til ejendomsstrategi for Rødovre Kommune. På et strategisk niveau har det betydet, at der nu er skabt et overblik over bl.a. hvilke ejendomstyper kommunen er i besiddelse af (både ejede og lejede), og hvor mange m2 bygninger kommunen har til rådighed (døgninstitutioner, skoler, plejehjem osv.).

Opdateret ejendomsstrategi og driftsbesparelser

Med udgangspunkt i ejendomsstrategien har kommunen netop købt en ejendom hvor de flytter og samler deres fire jobcentre, hvilket på sigt resulterer i en driftsbesparelse på ca. 2 mio. kr.

Derudover måles der nu, med redskaber fra uddannelsen, på det gennemsnitlige antal m2 pr. medarbejder samt m2 pr. borger overfor det gældende benchmark. Dette bruges til at holde kapaciteten op imod de behov der er.

Fx behovet for kommunale administrative arbejdspladser eller møderum til hjemmeplejepersonale eller lignende. Ved at kende behovene, kan kommunen nu medvirke til at sikre den mest optimale ejendomsportefølje til laveste mulige omkostninger.

Denne tilgang benyttes også inden for energiforbruget i kommunen – hvor meget der bruges i strøm, vand, varme osv. – igen overfor de gældende benchmark. Den øgede opmærksomhed på benchmarks klarlægger således eventuelle muligheder for omkostningsreducering.

Konkret udbytte for din virksomhed

Facilities Management-uddannelsen klæder deltagerne på til at kunne løse strategiske samt praktiske problemstillinger inden for FM. Deltagere på uddannelsen bliver derved en endnu større kapacitet for virksomheden bl.a. fordi de bliver i stand til at løse opgaver på et højere niveau og med et større udbytte, de udfordres og udvikles til at kunne håndtere og optimere de operationelle udfordringer i FM og de får input og inspiration til at træffe de værdiskabende strategiske beslutninger for FM-funktionens udvikling.