Kurser

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF

Et koncentreret kursus, der sikrer, at man kender de relevante regler og krav omkring CE-mærkning af industrielle maskiner og anlæg ifølge Maskindirektivet.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 79 besvarelser

CE-mærkning - regelsæt og praktisk brug

Ofte sammensættes anlæg af mange forskellige leverancer, og ofte er der tvivl om, i hvilket omfang der skal CE-mærkes, og hvem der har ansvaret for at CE-mærke de sammenbragte maskiner og roboter, der skal integreres i produktionen.

På dette kursus lærer man at afgøre, hvad der skal CE-mærkes, hvornår og efter hvilke direktiver og harmoniserede standarder. Man får at vide, hvilke aftaler der bør træffes parterne imellem, hvis der skal opnås succes i projektet.

Kurset gennemgår de relevante regelsæt for CE-mærkning og giver praktiske eksempler på, hvordan opgaverne med CE-mærkning kan løses i praksis. Der er stor fokus på risikovurdering samt på evaluering af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Kurset som helhed var utrolig godt. Det var til tider en del teori-tungt, men det er kun, hvad man kan forvente af sådan et kursus. Men dette blev gjort til en leg af vores fremragende undervisere. - Nick Folkmann, Krüger A/S

Deltagerprofil

Kurset er for integratorer af maskin- og robotsystemer i produktionen, medarbejdere, ingeniører og tekniker, der udvikler maskiner til produktion og industriel brug eller opbygger/moderniserer eksisterende maskiner. Medarbejdere, der har ansvar for dokumentation af maskiner og anlæg, rådgivere samt medarbejdere fra indkøbs- og kvalitetsafdelinger.

Rigtig godt kursus, kan varmt anbefale det til andre. - John Bach, Denex A/S

Udbytte og indhold

Kurset giver en grundig teoretisk introduktion til regler og rutiner omkring CE-mærkning.

Dag 1:

 • Hvad er CE-mærkning og CE-mærkningsdirektiver?
 • Baggrund og formål med Maskindirektivet, nye begreber og definitioner
 • Godkendelsesprocedurer
 • Den tekniske dokumentation
 • Overensstemmelseserklæring, inkorporeringserklæring og deres anvendelse
 • Brugsanvisning
 • Væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav
 • Ændring og ombygning af maskiner
 • Sikkerhedsrelaterede styresystemer DS/EN ISO 13849-1: Generelle principper for konstruktion.

Dag 2

giver en grundig introduktion i risikovurderingsprocessen og de praktiske rutiner i forbindelse med risikovurderingssession. Man får forståelse for risikovurderingsprocessen gennem praktiske øvelser. Kort gennemgang og opsummering af viden fra dag 1

 • PED 2014/68/EU (Trykdirektivet) hvad man skal være opmærksom på. Der er en del af procesanlæg underlagt af krav fra Trykdirektivet. Hvordan hænger det sammen med CE-mærkning af sammenbyggede anlæg
 • Maskindirektivet i relation til ATEX-direktiverne og Trykdirektivet (PED - Pressur Equipment Directiv).
 • Risikovurdering – praktiske eksempler og øvelser, stor fokus på metoder og praktiske eksempler, inklusiv evaluering af PL (Performance Level) for sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer
 • Gennemgang af eksempler fra kursisternes hverdag
 • Spørgsmål/svar og drøftelser af reelle situationer
 • Form
 • Sammen med underviser og andre deltagere vil man få mulighed for, at gennemgå egne eksempler fra virksomhedens hverdag på baggrund af ny viden omkring CE-mærkning. Der bliver tid til spørgsmål og svar og udveksling af meninger.

Kurset havde relevant indhold. Men det bedste var, at vi lærte, hvor vi selv i fremtiden skal søge viden. Udover dette fik vi alt materialet på et USB-stik, hvilket var meget praktisk. - Palle Lau Nordtorp, Qubiqa

Underviser


Alla-kongstad

Alla Kongstad – specialist i maskinsikkerhed hos Certificering & Inspektion, PED Notified Body, Bemyndiget organ 0396, medlem af DS/S-250 ”Maskinsikkerhed” og DS/S-850 ” Sikkerhed af industrielle robotter”.

Læs hvorfor CE-mærkning er vigtigt ift. automatisering af produktionsprocesser: Vi skal automatisere - problemstillinger i forhold til sikkerhed og CE-mærkning

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på