Kurser

1 dags kursus

Dyrevelfærd - Hovedkursus om Fjerkræ

11. januar 2022 Taastrup
DKK  2.800
ekskl. moms
Nr. 67016 A

Kurserne er lovpligtige i henhold til Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. sept. 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet samt Bek.1424 af 03. dec. 2015 om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri.

Målgruppe

Medarbejdere, der varetager håndtering og aflivning af fjerkræ. Her ud over kan medarbejdere fra egenkontrol og ledende medarbejdere have udbytte af at deltage.

Kurset er rettet mod slagtning af fjerkræ og giver kun kompetence til håndtering af denne specifikke dyreart. Det er hensigtsmæssigt, at kursisten på forhånd har et letter kendskab til området.

Krav

Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du skal udfylde og fremsende en § 16 erklæring for at måtte deltage på kurset.

Erklæring som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under "Selvbetjening – Blanketter - Engrosvirksomhed", sendes til Marianne Toft på mt@teknologisk.dk, senest 5 dage før kurset afholdes. Angiv kursus og dato for afholdelse i din mail.

Fødevarestyrelsen har sat en øvre grænse på 20 kursister for det enkelte kursus.

Indhold

  • Lovgivning

Viden om relevant og opdateret lovgivning

  • Adfærd

Bedre forståelse af dyrenes adfærd

  • Forløb fra modtagelse til bedøvelse

Forståelse af håndtering i relation til lovgivning og adfærd.

Herunder håndtering af syge og tilskadekomne dyr

  • Bedøvelse, ophængning, stikning og egenkontrol

Indsigt i forskellige bedøvelsesmetoderog deres virkning samt betydningen af korrekt stikning

  • Kvalitetsforringelser

Risiko for kvalitetsforringelser ved uhensigtsmæssig behandling

  • Afsluttende prøve

Opnåelse af kompetencebevis ved bestået prøve

Der udleveres kursusmapper med kopi af præsentationsmaterialet samt udskrift af relevant lovgivning

Afholdelse

Kurset der er berammet til at have min. 10 og max. 20 kursister afholdes som udgangspunkt på dansk hos DMRI.

Varighed: 08:00 - 16:00

På kurser afholdt hos DMRI er forplejning og udstedelse af kompetencebevis inkluderet.

Det er også muligt at få afholdt et kursus på egen virksomhed.

På kurser afholdt på egen virksomhed er udstedelse af kompetencebevis inkluderet, mens forplejning påhviler virksomheden.

Såfremt minimumsantallet på 10 kursister ikke kan overholdes, kan der forekomme en regulering af kursusafgiften.

Kurset udbydes også på engelsk, men det er i så fald et krav, at kursisterne forstår engelsk i tale og skrift.

Kontakt Lars Blaabjerg på tlf. 72 20 26 69 eller E-mail lobg@teknologisk.dk for nærmere aftale i forbindelse med kurser afholdt på egen virksomhed eller på engelsk.

Underviser

Undervisningen på kurset varetages af medarbejdere fra fra DMRI’s Center for dyrevelfærd og miljø. Underviserne har gennem en årrække arbejdet med udvikling og rådgivning i forbindelse med transport, håndtering, bedøvelse, aflivning og lovgivning i forbindelse med fjerkræ.

Vælg dato

Taastrup
11. januar 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk