Kurser

Fremragende1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Dyrevelfærd - Hovedkursus om grise

4. september 2024 Taastrup
DKK  3.200
ekskl. moms
Nr. 67008 A
Tilmeld dig
333 har allerede deltaget
4,6
Fremragende
29 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

På kurserne gennemgås aktuel lovgivning, grises adfærd, håndtering fra modtagelse til stikning relateret til lovgivning og adfærd, krav til indretning og egenkontrol samt håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Kurserne er lovpligtige.

Kompetencegivende hovedkursus om grise

Kurserne er lovpligtige i henhold til Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. sept. 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet samt Bek. Nr. 1751 af 30.11.2020 om aflivning, herunder slagtning, af dyr.

Målgruppe

Medarbejdere, der varetager håndtering og aflivning af grise. Herudover kan medarbejdere fra egenkontrol og ledende medarbejdere have udbytte af at deltage.

Kurset er rettet mod slagtning af gise og giver kun kompetence til håndtering af denne specifikke dyreart. Det er hensigtsmæssigt, at kursisten på forhånd har et lettere kendskab til området.

Krav

Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du skal udfylde og fremsende "Erklæring i henhold til § 28 i bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr" for at deltage på kurset.

Erklæringen som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under "Dyr - Dyrevelfærd - Slagtning og aflivning - Kompetencebevis til slagteoperationer", sendes til Marianne Toft på mt@teknologisk.dk, senest 5 dage før kurset afholdes. Angiv kursus og dato for afholdelse i din mail.

Indhold

  • Lovgivning

Viden om relevant og opdateret lovgivning

  • Adfærd

Bedre forståelse af dyrenes adfærd

  • Forløb fra modtagelse til bedøvelse

Forståelse af håndtering i relation til lovgivning og adfærd

Herunder håndtering af syge og tilskadekomne dyr

  • Bedøvelse, opkædning, stikning og egenkontrol

Indsigt i forskellige bedøvelsesmetoder og deres virkning samt betydningen af korrekt stikning

  • Kvalitetsforringelser

Risiko for kvalitetsforringelser ved uhensigtsmæssig behandling

  • Afsluttende prøve

Opnåelse af kompetencebevis ved bestået prøve

Der udleveres kursusmapper med kopi af præsentationsmaterialet samt udskrift af relevant lovgivning

Anmeldelser af Dyrevelfærd - Hovedkursus om grise

4,6
 
Fremragende Baseret på 29 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt

Afholdelse

Varighed: 08:00 - 16:00

På kurser afholdt hos DMRI er forplejning og udstedelse af kompetencebevis inkluderet.

Det er også muligt at få afholdt et kursus på egen virksomhed.

På kurser afholdt på egen virksomhed er udstedelse af kompetencebevis inkluderet, mens forplejning påhviler virksomheden.

Såfremt minimumsantallet på 10 kursister ikke kan overholdes, kan der forekomme en regulering af kursusafgiften eller dato for afholdelsen.

Kurset foregår på dansk, og det skal oplyses, hvis en kursusdeltager ikke er dansktalende og/eller har en tolk med.

Kurset udbydes også på engelsk, men det er i så fald et krav, at kursisterne forstår engelsk i tale og skrift.

Det gøres opmærksom på, at tilmeldingen er bindende. I henhold til Teknologisk Instituts Handelsbetinger gælder følgende: Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

Kontakt Claus Hansen på tlf. 7220 2463 eller E-mail clha@teknologisk.dk for nærmere aftale i forbindelse med kurser afholdt på egen virksomhed eller på engelsk.

Underviser

Undervisningen på kurset varetages af medarbejdere fra DMRI’s Center for dyrevelfærd og miljø. Underviserne har gennem en årrække arbejdet med udvikling og rådgivning i forbindelse med transport, opstaldning, bedøvelse, aflivning og lovgivning i forbindelse med svin.

Vælg dato

Taastrup
4. september 2024