Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Dyrevelfærd - Hovedkursus om kreaturer med tillægskursus om får og geder

På kurserne gennemgås aktuel lovgivning, kreaturers samt får og geders adfærd, håndtering fra modtagelse til stikning relateret til lovgivning og adfærd, krav til indretning og egenkontrol, samt håndtering af syge og tilskadekomne dyr.Kurserne er lovpligtige i henhold til EU's aflivningsforordning og bekendtgørelse nr. 1424 af 03 december 2015 om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri.Kurserne afholdes som udgangspunkt kun på danskHUSK! Det er et krav fra Fødevarestyrelsen, at du skal udfylde og fremsende en § 16 erklæring for at kunne blive optaget på kurset.Erklæring som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under "selvbetjening", sendes til Marianne Toft på mt@teknologisk.dk, senest 5 dage før kurset afholdes. Angiv kursus og dato for afholdelse i din mail.

Kompetencegivende hovedkursus om kreaturer samt tillægskursus om får og geder

Målgruppe:

Medarbejdere, der varetager håndtering og aflivning af kreaturer samt får og geder. Her ud over kan medarbejdere fra egenkontrol og ledende medarbejdere have udbytte af at deltage.

Kurset er rettet mod slagtning af kreaturer samt får og geder og giver kun kompetence til håndtering af denne specifikke dyreart. Det er hensigtsmæssigt, at kursisten på forhånd har et letter kendskab til området.

Indhold og udbytte:

 • Lovgivning

Viden om relevant og opdateret lovgivning

 • Adfærd

Bedre forståelse af dyrenes adfærd

 • Forløb fra modtagelse til bedøvelse

Forståelse af håndtering i relation til lovgivning og adfærd.

Herunder håndtering af syge og tilskadekomne dyr

 • Bedøvelse, opkædning, stikning og egenkontrol

Indsigt i forskellige bedøvelsesmetoderog deres virkning samt betydningen af korrekt stikning

 • Kvalitetsforringelser

Risiko for kvalitetsforringelser ved uhensigtsmæssig behandling

 • Afsluttende prøve

Opnåelse af kompetencebevis ved bestået prøve

Der udleveres kursusmapper med kopi af præsentationsmaterialet samt udskrift af relevant lovgivning

Krav:

Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du skal udfylde og fremsende en § 16 erklæring for at måtte deltage på kurset.

Erklæring som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under " Selvbetjening – Blanketter - Engrosvirksomhed", sendes til Marianne Toft på mt@teknologisk.dk, senest 5 dage før kurset afholdes. Angiv kursus og dato for afholdelse i din mail.

Fødevarestyrelsen har sat en øvre grænse på 20 kursister for det enkelte kursus.

Afholdelse og pris:

Kurset der er berammet til at have min. 10 og max. 20 kursister afholdes som udgangspunkt på dansk hos DMRI.

Varighed: 08:00 - 18:30

Pris pr. kursist: 4.100 kr.

På kurser afholdt hos DMRI er forplejning og udstedelse af kompetencebevis inkluderet.

Det er også muligt at få afholdt et kursus på egen virksomhed.

På kurser afholdt på egen virksomhed er udstedelse af kompetencebevis inkluderet, mens forplejning påhviler virksomheden.

Såfremt minimumsantallet på 10 kursister ikke kan overholdes, kan der forekomme en regulering af kursusafgiften.

Kontakt Lars Blaabjerg på tlf. 72 20 26 69 eller E-mail lobg@teknologisk.dk for nærmere aftale i forbindelse med kurser afholdt på egen virksomhed.

Kursusholdere:

Undervisningen på kurset varetages af medarbejdere fra DMRI’s Center for dyrevelfærd og miljø.

Underviserne har gennem en årrække arbejdet med udvikling og rådgivning i forbindelse med transport, opstaldning, bedøvelse, aflivning og lovgivning i forbindelse med kreaturer samt får og geder.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på