Kurser

Fremragende1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Dyrevelfærd - Hovedkursus om kreaturer

5. september 2024 Taastrup
DKK  3.200
ekskl. moms
Nr. 67018 A
Tilmeld dig
103 har allerede deltaget
4,6
Fremragende
10 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

På kurserne gennemgås aktuel lovgivning, kreaturers adfærd, håndtering fra modtagelse til stikning relateret til lovgivning og adfærd, krav til indretning og egenkontrol samt håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

Målgruppe

Medarbejdere, der varetager håndtering og aflivning af kreaturer. Herudover kan medarbejdere fra egenkontrol og ledende medarbejdere have udbytte af at deltage.

Kurset er rettet mod slagtning af kreaturer og giver kun kompetence til håndtering af denne specifikke dyreart. Det er hensigtsmæssigt, at kursisten på forhånd har et lettere kendskab til området.

Kurserne er lovpligtige i henhold til Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. sept. 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet samt Bek. Nr. 1751 af 30.11.2020 om aflivning, herunder slagtning, af dyr.

Krav

Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du skal udfylde og fremsende "Erklæring i henhold til § 28 i bekendtgøresle om aflivning, herunder slagtning, af dyr" for at deltage på kurset.

Erklæringen som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under "Dyr - Dyrevelfærd - Slagtning og aflivning - Kompetencebevis til slagteoperationer", sendes til Marianne Toft på mt@teknologisk.dk, senest 5 dage før kurset afholdes. Angiv kursus og dato for afholdelse i din mail.

Indhold

  • Lovgivning

Viden om relevant og opdateret lovgivning

  • Adfærd

Bedre forståelse af dyrenes adfærd

  • Forløb fra modtagelse til bedøvelse

Forståelse af håndtering i relation til lovgivning og adfærd

Herunder håndtering af syge og tilskadekomne dyr

  • Bedøvelse, opkædning, stikning og egenkontrol

Indsigt i forskellige bedøvelsesmetoder og deres virkning samt betydningen af korrekt stikning

  • Kvalitetsforringelser

Risiko for kvalitetsforringelser ved uhensigtsmæssig behandling

  • Afsluttende prøve

Opnåelse af kompetencebevis ved bestået prøve

Der udleveres kursusmapper med kopi af præsentationsmaterialet samt udskrift af relevant lovgivning

Anmeldelser af Dyrevelfærd - Hovedkursus om kreaturer

4,6
 
Fremragende Baseret på 10 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt

Afholdelse

Varighed: 8.00-16.00

På kurser afholdt hos DMRI er forplejning og udstedelse af kompetencebevis inkluderet.

Det er også muligt at få afholdt et kursus på egen virksomhed.

På kurser afholdt på egen virksomhed er udstedelse af kompetencebevis inkluderet, mens forplejning påhviler virksomheden.

Såfremt minimumsantallet på 10 kursister ikke kan overholdes, kan der forekomme en regulering af kursusafgiften eller dato for afholdelse.

Kurset foregår på dansk, og det skal oplyses, hvis en kursusdeltager ikke er dansktalende og/eller har tolk med.

Kurset udbydes også på engelsk, men det er i så fald et krav, at kursisterne forstår engelsk i tale og skrift.

Der gøres opmærksom på, at tilmeldingen er bindende. I henhold til Teknologisk Instituts handelsbetinger gælder følgende: Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

Kontakt Ida Bahnsen på tlf. 72 20 24 64 eller E-mail idb@teknologisk.dk for nærmere aftale i forbindelse med kurser afholdt på egen virksomhed eller på engelsk.

Vælg dato

Taastrup
5. september 2024