Kurser

Energiledelsesuddannelse - adgangsgivende til certifikat

Teknologisk Institut udbyder en helt ny energiledelsesuddannelse. Du kan afslutte uddannelsen med en certifikatgivende eksamen.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 10 besvarelser

Ny koncentreret uddannelse
Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, som giver dig stærke kompetencer inden for energiledelse. Du kan afslutte uddannelsen med en eksamen, som giver dig retten til at bruge titlen Certificeret Energiledelseskonsulent.

Du vil på energiledelsesuddannelsen, som baserer sig på energiledelsessystemet DS/EN ISO 50001, få en række værdifulde kompetencer, bl.a.:

  • Viden om- og træning i at indføre energiledelse i en virksomhed
  • Dybdegående viden om energiledelsesprocesser, procedurer, metoder og værktøjer
  • Ledelse, ledelsesansvar, energipolitik, energiplanlægning, handlingsplan, energitjek og energistyring.

Du vil på uddannelsen desuden arbejde med konkrete eksempler omkring indførelse af energiledelse i en virksomhed.

Du kan afslutte uddannelsen med en certifikatgivende eksamen.


Modul 1
På modul 1 arbejder vi både dybt og bredt med indholdet i DS/EN ISO 50001- energiledelsessystemet. Herunder hvordan virksomheden formulerer energipolitikken, mål og handlingsplaner samt organiserer arbejdet med at implementere energiledelse.

Energiledelse kræver forandring og forankring - og dermed udfordres forandringsparatheden i virksomhedskulturen. Derfor arbejdes der også med begrebet forandringskultur på modulet.

Vi går i dybden med energikortlægning af energiforbruget og afklaring af, hvad der har indflydelse på energiforbruget. Vi ser også på beregning og fastlæggelse af baseline, opsætning af energisparemål og identificering og beregning af energibesparelser.

Modul 2
På modul 2 (førstedagen) følger vi op på hjemmeopgaver/hjemmearbejde fra modul 1.

Hovedemnerne på modul 2 er energieffektiv drift af virksomhedens energiforbrugende anlæg og installationer, herunder produktion og processer samt drift af energiledelsessystemets metoder og værktøjer. Det omfatter bl.a. definering af kritiske driftsparametre, optimale vedligeholdelsesplaner og uddannelse.

Vi ser også på implementering af energiledelse, drift, forbedringstiltag, kompetencer, energiledelsesroller og ansvar.

Energieffektivt indkøb belyses som emne, bl.a. via den nyeste viden inden for ”non energy benefits” – dvs. sidegevinster ved at arbejde med energieffektivisering og energiledelse. Og endelig ser vi på EnPI – Energy Performance Indicator – et nyt værktøj til måling af virksomhedens energieffektivitet, kontrol og dokumentation.

Modul 3
Modul 3 har fokus på opfølgningsaktiviteter på energiledelsessystemet, evaluering og audit. Deltagerne kommer alle til at gennemføre praktiske øvelser med evaluering og audit, som vil finde sted på en værtsvirksomhed.

Der trænes i at rapportere audit samt formidle konklusioner fra audit til ledelsen i en virksomhed. Vi sætter også fokus på den videre udvikling og forbedringstiltag i energiledelsessystemet.

Også deltagere fra virksomheder, der allerede har DS/ISO 50001, vil på denne uddannelse kunne erhverve sig den nyeste viden og stærkeste kompetencer og blive ajour og fortrolige med energiledelsens anvendte metoder, systematikker samt de teknikker og faktorer, der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger.

Certifikatgivende eksamen
Frivillig (én dags varighed).

Pris
42.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning, ekskl. moms.
Certifikatgivende eksamen: 6.000 kr. ekskl. moms.

Underviserne
Christina Monrad Andersen, selvstændig konsulent, Monrads Consulting ApS.
Christina har mere end 20 års erfaring med implementering af ISO-ledelsessystemer inden for energi, miljø og kvalitet. Energisynskonsulent og erfaren rådgiver inden for energieffektivisering af procesindustri.

Erik Gudbjerg, direktør, Yourenergy.
Erik er en anerkendt ekspert i industriel energieffektivitet og energistyringssystemer. Worldwide har han bistået over 200 organisationer med at indføre energiledelse. Han er Energistyrelsen-certificeret konsulent og har forskellige certifikater inden for ledelsessystemer, såsom miljøuddannelse 14001 og Lead Auditor ISO 50001.

Harald Karlsen, rådgiver og Lead Auditor, Harald Karlsen Rådgivning ApS.
Harald har førende erfaring med energieffektivisering og energiledelsessystemer og deltaget i adskillige energiledelsesprojekter worldwide og som rådgiver på Danmarks største energicertificering. Herudover godkendt energisynskonsulent, ekspert i vejtransport og grøn cirkulær økonomi (GCO) samt Lead Auditor-uddannet.

Downloads
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på