Kurser

9 dages kursus

Energiledelsesuddannelse - med mulighed for certifikat

1. februar til 28. april 2022 Taastrup
16. august til 24. november 2022 Aarhus
DKK  42.500
ekskl. moms
Nr. 27751 A
4,4
Fremragende
7 anmeldelser

Teknologisk Institut udbyder en helt ny energiledelsesuddannelse, som giver dig stærke kompetencer inden for energiledelse. Med forudgående relevant grunduddannelse og erfaringsgrundlag kan du hos Dancert søge om at afslutte uddannelsen ved en certifikatgivende eksamen i energiledelse efter ISO 50001.

Ny koncentreret uddannelse

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, som giver dig ledelsesværktøjer, referencer og kompetencer inden for ISO 50001-baseret energiledelse, hvor du i undervisningen har mulighed for at arbejde med dine egne data og de ledelsesmæssige muligheder i din egen organisation.

Udbytte

 • Viden om og træning i at indføre energiledelse i en virksomhed
 • Dybdegående viden om energiledelsesprocesser, procedurer, metoder og værktøjer
 • Ledelse, ledelsesansvar, energipolitik, energiplanlægning, handlingsplan, energitjek og energistyring

Indhold

Du vil på uddannelsen desuden arbejde med konkrete eksempler omkring indførelse af energiledelse i en virksomhed.

Du kan samtidig ansøge Dancert om at blive registreret med titlen Certificeret Energileder. Bemærk, at der – ud over at have gennemført kurset - gælder særlige krav til grunduddannelse og erfaringsgrundlag. Se mere herom hos Dancert på www.dancert.dk/certificeringer/personcertificering-energiledelse eller kontakt kursusleder for nærmere information.

Modul 1
 • På modul 1 arbejder vi både dybt og bredt med indholdet i DS/EN ISO 50001- energiledelsessystemet. Herunder hvordan virksomheden formulerer energipolitikken, mål og handlingsplaner samt organiserer arbejdet med at implementere energiledelse.
 • Energiledelse kræver forandring og forankring - og dermed udfordres forandringsparatheden i virksomhedskulturen. Derfor arbejdes der også med begrebet forandringskultur på modulet.
 • Vi går i dybden med energikortlægning af energiforbruget og afklaring af, hvad der har indflydelse på energiforbruget. Vi ser også på beregning og fastlæggelse af baseline, opsætning af energisparemål og identificering og beregning af energibesparelser.
Modul 2
 • På modul 2 (førstedagen) følger vi op på hjemmeopgaver/hjemmearbejde fra modul 1.
 • Hovedemnerne på modul 2 er energieffektiv drift af virksomhedens energiforbrugende anlæg og installationer, herunder produktion og processer samt drift af energiledelsessystemets metoder og værktøjer. Det omfatter bl.a. definering af kritiske driftsparametre, optimale vedligeholdelsesplaner og uddannelse.
 • Vi ser også på implementering af energiledelse, drift, forbedringstiltag, kompetencer, energiledelsesroller og ansvar.
 • Energieffektivt indkøb belyses som emne, bl.a. via den nyeste viden inden for ”non energy benefits” – dvs. sidegevinster ved at arbejde med energieffektivisering og energiledelse. Og endelig ser vi på EnPI – Energy Performance Indicator – et nyt værktøj til måling af virksomhedens energieffektivitet, kontrol og dokumentation.
Modul 3
 • Modul 3 har fokus på opfølgningsaktiviteter på energiledelsessystemet, evaluering og audit. Deltagerne kommer alle til at gennemføre praktiske øvelser med evaluering og audit, som vil finde sted på en værtsvirksomhed.
 • Der trænes i at rapportere audit samt formidle konklusioner fra audit til ledelsen i en virksomhed. Vi sætter også fokus på den videre udvikling og forbedringstiltag i energiledelsessystemet.
 • Også deltagere fra virksomheder, der allerede har DS/ISO 50001, vil på denne uddannelse kunne erhverve sig den nyeste viden og stærkeste kompetencer og blive ajour og fortrolige med energiledelsens anvendte metoder, systematikker samt de teknikker og faktorer, der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger.

Anmeldelser af Energiledelsesuddannelse - med mulighed for certifikat

4,4
 
Fremragende Baseret på 7 anmeldelser
Fremragende
Meget godt
Udmærket
Mindre godt
Ikke godt

Certifikatgivende eksamen

Frivillig (én dags varighed).

Pris

42.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning, ekskl. moms.

Dancerts priser og betingelser for certificering ses på www.dancert.dk/certificeringer/personcertificering-energiledelse.

Underviser

Christina Monrad

Christina har mere end 20 års erfaring med implementering af ISO-ledelsessystemer inden for energi, miljø og kvalitet. Energisynskonsulent og erfaren rådgiver inden for energieffektivisering af procesindustri.

Underviser

Erik Gudbjerg

Erik er en anerkendt ekspert i industriel energieffektivitet og energistyringssystemer. Worldwide har han bistået over 200 organisationer med at indføre energiledelse. Han er Energistyrelsen-certificeret konsulent og har forskellige certifikater inden for ledelsessystemer, såsom miljøuddannelse 14001 og Lead Auditor ISO 50001.

Underviser

Harald Karlsen

Harald har førende erfaring med energieffektivisering og energiledelsessystemer og deltaget i adskillige energiledelsesprojekter worldwide og som rådgiver på Danmarks største energicertificering. Herudover godkendt energisynskonsulent, ekspert i vejtransport og grøn cirkulær økonomi (GCO) samt Lead Auditor-uddannet.

Vælg dato

Taastrup
1. februar til 28. april 2022
Aarhus
16. august til 24. november 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk