Kurser

Energirådgiver - varmeforbrug

En intensiv kursusdag, hvor du kan blive fortrolig med værktøjer til energirådgivning, primært inden for varmeforbrug.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 4 besvarelser

Få bedre styr på energiforbruget. Bygningsejeren er forpligtet til at holde styr på energiforbruget. For at gøre dette, skal der føres driftskontrol og foretages vurderinger af energiforbruget i forhold til budgettet. Få overblik over redskaber samt viden om hvordan du sikrer, at forbruget er rimeligt. Få også indblik i hvordan fejl i anlæggene kan identificeres. Vores mål er, at du bliver fortrolig med værktøjer til styring af energiforbruget, primært inden for varmeforbrug.

Udbytte

  • Kendskab til reglerne
  • Overblik over metoder og værktøj til styring af energiforbruget
  • Overblik over den energiansvarliges rolle og opgaver
  • Metoder til at fastholde og forbedre et lavt energiforbrug
  • Grundlag for at implementere energistyring
  • Grundlag for at gennemføre driftsoptimering af varmeanlæg.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet for medarbejdere i forsyningsselskaber, boligselskaber og kommuner.

Underviser

Kristian Kærsgaard Hansen er civilingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har stor erfaring i arbejdet med både rådgivning og projektering inden for styringssystemer, varmeanlæg og energiforbrug i bygninger. Han har desuden lang erfaring som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet inden for både fjernvarme, indregulering og styring.

Indhold

  • Introduktion af energistyringens faser i forbindelse med energirådgivning
  • Rutiner til håndtering af varmeforbrug, graddagekorrigering og bestemmelse af energibesparelser
  • Gennemgang af eksempler fra en række forsyningsselskaber
  • Inspiration til brugerrådgivning og til energibesparende foranstaltninger

Undervisningen veksler mellem teoretisk gennemgang, diskussioner og erfaringsudveksling med stor vægt på praktiske øvelser i energistyring baseret på regnearksprogrammer.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på