Kurser

Energirigtig drift af kommunale bygninger

Energiforbruget i kommunale bygninger afhænger i høj grad af hvorledes de tekniske installationer bruges samt på brugeradfærden i øvrigt. Teknologisk Institut organiserer undervisning af store personalegrupper i at spare på kommunens energiregning.

Kurset er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, hvor flere hundrede har gennemgå det.

Kurser til specifikke områder
Kurserne kan målrettes forskellige institutionstyper og bygninger. Til Københavns Kommune har vi fx udviklet energirigtig drift kurser målrettet følgende institutionstyper: Skoler, kontorer, administrationsbygninger mv., daginstitutioner, svømmehaller, døgninstitutioner, dagcentre, kulturhuse, biblioteker, museer o.l.

Hvorfor deltage
Teknologisk Institut har sammen med Københavns Kommune udviklet kurset, som handler om hvorledes man i den daglige drift kan spare energi. Kurset tilbydes nu alle kommuner. Der har været gennemført en række kursusforløb for en del kommuner. Mere end 600 personer fra en lang række kommuner har gennemgået forløbet. En evaluering af de første kurser har vist en overvældende virkning på deltagernes adfærd og opmærksomhed på mulige energibesparelser.

Deltagerprofil
Kurset er tilrettelagt for driftspersonale i udvidet forstand. Det betyder, at det ikke kun er varmemestre, der skal deltage på kurset, men fx også personale fra daginstitutioner, hvor der ikke er andre energi- og driftsansvarlige

Indhold

  • Klimaskærm: Vi ser bl.a. på klimaskærmens betydning for energiforbruget samt "de svage punkter"
  • Ventilation: Vi ser bl.a. på forskellige ventilationsparametre og deres betydning for hvorledes man oplever indeklimaet. Vi ser også på energikritiske indstillinger af ventilationsanlægget
  • Varmeanlæg: Vi belyser varmeanlæggets funktion og ser på varme i lokalerne samt forbruget af varmt vand. Vi ser desuden på forskellige former for opvarmning, fx gasfyr og fjernvarme samt mulighederne for at drive disse anlæg mest energiøkonomisk
  • Belysning: Vi fokuserer på belysningsbehov til forskellige lokaler og arbejdsopgaver samt hvordan man bedst og mest energiøkonomisk får disse behov opfyldt
  • Energistyring og nøgletal: Vi ser på energistyrings metoder og hvordan man kan anvende nøgletal for energiforbrug (nøgletal har en forbløffende virkning på menneskers adfærd - hvis man ud fra nøgletallene kan se, at det energiforbrug, som man selv har ansvaret for, er højere end andres, bliver man ofte stærkt motiveret til at nedbringe energiforbruget)
  • Vandbesparelser: Vi ser på hvorledes man bør registrere forbruget (vandforbruget skal måles og registreres således at utætheder, dryppende haner, løbende toiletter o.l. opdages)
  • Brugeradfærd (energirigtig adfærd kan erfaringsmæssigt bidrage med betydelige energibesparelser i størrelsesorden 5 -15 %)

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på