Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Energirigtig drift af kommunale bygninger

Tid & sted
Tilbydes som firmakursus.

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til kurser@teknologisk.dk for at høre mere.
Pris efter aftale
Nr. 27020 A

Et effektiv kursus med fokus på de bedste energibesparelsesmuligheder, energistyring, ventilation, indeklima mv. Kurset tilbydes som specialarrangement for kommuner og andre offentlige bygningsejere

Energiforbruget i kommunale og andre større institutionelle bygninger afhænger i høj grad af hvorledes de tekniske installationer bruges samt på brugeradfærden i øvrigt. Teknologisk Institut organiserer undervisning af store personalegrupper i at spare på energiregningen.

Kurset er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune og har været afholdt for flere hundrede deltagere over hele landet.

Kurser til specifikke områder

Kurserne kan målrettes forskellige institutionstyper og bygninger. Til Københavns Kommune har vi fx udviklet energirigtig drift kurser målrettet følgende institutionstyper: Skoler, kontorer, administrationsbygninger mv., daginstitutioner, svømmehaller, døgninstitutioner, dagcentre, kulturhuse, biblioteker, museer o.l. Vi har også været ude i Regionerne målrettet hospitaler og universiteter.

Hvorfor deltage?

Kurset handler om hvorledes man i den daglige drift kan spare energi. Evaluering af kurserne viser en overvældende virkning på deltagernes adfærd og opmærksomhed på mulige energibesparelser.

Deltagerprofil

Kurset er tilrettelagt for driftspersonale i udvidet forstand. Det betyder, at det ikke kun er varmemestre, der skal deltage på kurset, men fx også personale fra daginstitutioner, hvor der ikke er andre energi- og driftsansvarlige

Indhold

Klimaskærm
  • Vi ser bl.a. på klimaskærmens betydning for energiforbruget samt "de svage punkter"
Ventilation
  • Vi ser bl.a. på forskellige ventilationsparametre og deres betydning for hvorledes man oplever indeklimaet. Vi ser også på energikritiske indstillinger af ventilationsanlægget

Varmeanlæg
  • Vi belyser varmeanlæggets funktion og ser på varme i lokalerne samt forbruget af varmt vand. Vi ser desuden på forskellige former for opvarmning, fx gasfyr og fjernvarme samt mulighederne for at drive disse anlæg mest energiøkonomisk
Belysning
  • Vi fokuserer på belysningsbehov til forskellige lokaler og arbejdsopgaver samt hvordan man bedst og mest energiøkonomisk får disse behov opfyldt
Energistyring og nøgletal
  • Vi ser på energistyrings metoder og hvordan man kan anvende nøgletal for energiforbrug (nøgletal har en forbløffende virkning på menneskers adfærd - hvis man ud fra nøgletallene kan se, at det energiforbrug, som man selv har ansvaret for, er højere end andres, bliver man ofte stærkt motiveret til at nedbringe energiforbruget)
Vandbesparelser
  • Vi ser på hvorledes man bør registrere forbruget (vandforbruget skal måles og registreres således at utætheder, dryppende haner, løbende toiletter o.l. opdages)
Brugeradfærd
  • Energirigtig adfærd kan erfaringsmæssigt bidrage med betydelige energibesparelser i størrelsesorden 5 -15 %