Kurser

EU persondataforordningen - Få overblik og indblik på én dag

EU persondataforordningen er nu vedtaget. Få overblik og indblik på én dag'. På kurset får du indblik i hvad dette betyder for din virksomhed, herunder hvordan du bør forholde dig til forordningens krav, og hvordan disse implementeres i praksis.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 99 besvarelser

Fra jura til praksis

På dette et-dags kursus får du et overblik over de nye og skærpede krav i EU Persondataforordningen, således at du er bedre klædt på til at starte arbejdet med persondatabeskyttelse, og giver dig et indblik i rollen som intern persondatarådgiver (DPO). Du får gennemgået de vigtigste områder og regler i persondataforordningen. Denne gennemgang vil tage udgangspunkt i det juridiske grundlag og kravene fra forordningen, og efterfølgende vil det blive diskuteret, hvordan disse krav kan operationaliseres, herunder praktiske værktøjer, der er tilgængelige som hjælp til implementeringsprocessen.

Kurset giver 5 CPE point til fx CISSP, CISA, CISM eller CGEIT.

Daniel er en meget kompetent og god formidler. Gode eksempler der bidrager til forståelsen af emnet og ny viden og
inspiration til at arbejde videre med GDPR. Tina Gliskov Lyng. AS3 A/S.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der sidder med IT- og informationssikkerhed, compliance, jura, intern revision o.lign. Derudover, er kurset relevant for den kommende DPO eller den person, der har ansvaret for at sikre, at forordningens krav er implementeret i virksomheden samt overvåge, at dette overholdes.

 

Udbytte

 • Overblik over reglerne for overførsel af data
 • Indsigt i den registreredes rettigheder, og hvordan virksomheden skal håndtere dette
 • Viden om sanktionsmuligheder og bødestørrelser samt Datatilsynets rolle heri
 • Hvordan du sikrer dig bedst muligt mod sikkerhedsbrud, samt hvordan man håndterer et brud
 • Krav til konsekvensanalyser (Data Protection Impact Assessments (DPIA))
 • Overblik over de krav, der stilles til en DPO.

Indhold

De vigtigste områder og regler i forordningen
 • Overførsel af data
 • Den registreredes rettigheder
 • Sanktioner og bøder
 • Sikkerhed og sikkerhedsbrud
 • Dokumentation
 • Kontrol, risikostyring og konsekvensanalyser
 • DPO funktionen – opgaver og ansvar

Form

Kurset består af 1 undervisningsdag, hvor det juridiske grundlag og kravene i forordningen gennemgås først og derfor gives der et indblik i, hvordan disse krav skal fortolkes og udmøntes i praksis. Alt sammen med det formål at klæde dig på til det videre arbejde med persondatabeskyttelse.

Underviser

Daniel Hartfield Traun
Daniel er advokatfuldmægtig med speciale i databeskyttelse og informationssikkerhed hos NORDIA Advokatfirma. Daniel har flere års praktisk erfaring med at omsætte den teoretiske jura til konkrete løsninger, der understøtter forretningen. Erfaringen med at undervise har Daniel oparbejdet på Syddansk Universitet og i Finansministeriets koncern. Endelig var Daniel engageret i Justitsministeriets udarbejdelse af Betænkningen om Databeskyttelsesforordningen.

Læs mere om vores øvrige kurser i GDPR og DPO.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på