Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Funktionsafprøvning – parcelhuse

Tid & sted
Tilbydes som firmakursus.

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til kurser@teknologisk.dk for at høre mere.
Pris efter aftale
Nr. 91080

Bliv kvalificeret som funktionssagkyndig bygningskonsulent inden for alle dine fagområder på installationer i parcelhuse.

Se også kurset Funktionsafprøvning - store bygninger.

Målgruppe: Energikonsulenter, typehusfirmaer, entreprenører, VVS-installatører, el-installatører, ventilationsinstallatører, bygherrerådgivere, kommunale sagsbehandlere, bygherrer m.fl.

OBS! Kurset er udviklet i samarbejde med branchens aktører i sommeren 2021. Du kan nu tilmelde dig det færdige kursus og få den fulde indsigt i forudsætninger og krav der skal opfyldes for at udstede en godkendelseserklæring for funktionsafprøvning af bygningsinstallationer efter reglerne i Bygningsreglementet. Kontakt gerne Kristian Vielwerth, hvis du har spørgsmål til dette.

Se også Registreringsordningen for funktionssagkyndige

Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagerens kompetencer, således at deltageren både kan overskue funktionsafprøvning i et tværfagligt perspektiv og samtidig kan udføre fagligt korrekte kontrolydelser, der lever op til gældende regler og praksis på området. Primære referencer er Bygningsreglementet BR18 og håndbogen "Funktionsafprøvning – det skal gøres rigtigt", udgivet for Realdania i foråret 2021.

Konkrete læringsmål er:

  • At forankre en forståelse af funktionsafprøvning som en værdifuld ydelse, der først og fremmest skal bekræfte for bygherre, at alle installationer virker og er indbyrdes konfigureret og indreguleret, så kravene til bygningens indeklima og energiforbrug er indfriet, når bygningen kommer i brug
  • At introducere håndbogen "Funktionsafprøvning – det skal gøres rigtigt", som en rammebetingelse og et motivationsskabende støtteværktøj for udførelse og dokumentation af fagligt korrekt udført og dokumenteret funktionsafprøvning
  • At kunne opstille forudsætninger og tilrettelæggelse for en komplet funktionsafprøvning af et parcelhus, der sikrer at alle relevante installationer er indreguleret og kontrolleret og at alle relevante måleværdier er dokumenteret til brug for bygherres afsluttende energirammeberegning og energimærkning
  • At kunne udarbejde og fremlægge en komplet rapport med attest for udført og godkendt funktionsafprøvning for et parcelhus
  • At kunne argumentere for betydningen af, at relevante krav til funktionsafprøvning indføjes i bygherres udbudsprojekt, som naturligt element i den totale entreprise.

Målet er også - via lektioner, øvelser og praktiske opgaver - at kvalificere et erfaringsgrundlag og en faglig dygtighed, som kan verificeres ved afsluttende kvalifikationsprøver til personlig certificering og registrering som funktionssagkyndig bygningskonsulent. Ved spørgsmål kontakt sekretariatet på tlf. 72 20 22 55.

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

24086
Underviser

Kristian Vielwerth

4.37/5 (246 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Kristian Vielwerth er senioringeniør på Teknologisk Institut og har stor erfaring med projektledelse, undervisning og kvalitetssikring indenfor byggeteknisk vejledning, energisyn, ventilations- og varmesystemer, indeklimaforhold og bygningsautomation. Han er tilknyttet DANAK som særlig sagkyndig ved auditering af virksomheder med hhv. ISO 9001-certifikat og/eller EMO-certifikat. Han har stor erfaring som kursusleder, censor og underviser, bl.a. på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.