Kurser

Nyt2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Funktionsafprøvning – store bygninger

6. - 7. september 2022 Taastrup Garantifor afholdelse
DKK  8.500
ekskl. moms
Nr. 91173

Bliv ekspert til funktionsafprøvning efter BR18.

  • Markedet efterspørger specialister med viden om funktionsafprøvning hos: VVS-installatører, el-installatører, ventilationsinstallatører, entreprenører, bygherrerådgivere, kommunale sagsbehandlere, bygherrer, driftspersonale m.fl.
  • Byggeriet har travlt: Funktionsafprøvning af bygningsinstallationer og -automation skal derfor gøres effektivt og rigtigt - første gang!

Teknologisk Institut har udviklet et kursus med specialister og eksperter fra byggeri og lovgivning som undervisere. Du opnår et fuldstændigt overblik hvor lovkrav, forudsætninger, rollefordeling og dokumentationskrav indenfor de seks mest gængse installationsområder i bygningerne. Den afsluttende prøve giver dig "kørekort" til at kunne tilbyde, tilrettelægge og attestere for en fyldestgørende funktionsafprøvning efter BR18, så bygherre kan opnå sin ibrugtagningstilladelse på den mest effektive - og dermed billigste - måde.

Dine kunder har dermed garanti for, at du har stærke kompetencer og opdateret viden på området, der effektivt understøtter byggeriets værdikæde, uanset om du ”bare” skal attestere for dine egne installationer eller du skal udføre en samlet uvildig 3.-partskontrol for alle installationerne i byggeriet.

Byggeriets værdikæde:

Byggeriets værdikæde

Vi mødes den første dag til en grundig introduktion i formål og lovgrundlag , hvor du bliver introduceret for gældende vejledninger, tjeklister og andre støtteværktøjer, inden vi ser på den overordnede faglige sammenhæng mellem installationerne, som på store bygninger ofte er linket til det samme automationssystem (CTS, BMS mv). Efter frokost samles vi om de først to fag-lektioner, varme og køling og fordelingsanlæg hertil, afsluttet med en kort praktisk demonstration af udvalgte kontrolmålinger i vores laboratorium.
 
Næste dag fortsætter vi med lektioner for de øvrige installationsområder og går til sidst i dybden med bygningsautomation og hvordan alle nødvendige indreguleringsdokumenter og måle- og kontrolprotokoller skal kædes sammen, som grundlag for den endelige funktionsafprøvningsattest til bygherre. Ved alle faglektioner undervises du af højt kvalificerede senioringeniører, hvor du kan få svar på alle dine tekniske spørgsmål. Dagen afsluttes igen med praktisk demonstration, nu med fokus på kontrol af bygningsautomation. Helt til sidst kan du deltage i en skriftlig quiz, hvor du kan teste dig selv på paratviden indenfor det pensum vi har arbejdet med på kurset.

Programoverblik:

Program

Download hele programmet:

Se også kurset Funktionsafprøvning - parcelhuse.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

25675
25676
25677
25678
25679
25680
Underviser

Kristian Vielwerth

Kristian Vielwerth er senioringeniør på Teknologisk Institut og har stor erfaring med projektledelse, undervisning og kvalitetssikring indenfor byggeteknisk vejledning, energisyn, ventilations- og varmesystemer, indeklimaforhold og bygningsautomation. Han er tilknyttet DANAK som særlig sagkyndig ved auditering af virksomheder med hhv. ISO 9001-certifikat og/eller EMO-certifikat. Han har stor erfaring som kursusleder, censor og underviser, bl.a. på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Underviser

Claus Martin Hvenegaard

Claus Martin Hvenegaard er teknikumingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut.

Underviser

Søren Draborg

Søren Draborg er forretningsleder i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut.

Underviser

Christian Heerup

Christian Heerup er teknikumingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har lang erfaring med CO2 som kølemiddel - både med hensyn til design og drift, især på kommercielle anlæg.

Underviser

Ivan Katic

Ivan Katic er ingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har mangeårig teoretisk og praktisk erfaring med solceller og deres anvendelse samt som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Underviser

Kristian Kærsgaard Hansen

Kristian Kærsgaard Hansen er civilingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har stor erfaring i arbejdet med både rådgivning og projektering inden for styringssystemer, varmeanlæg og energiforbrug i bygninger. Han har desuden lang erfaring som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet inden for både fjernvarme, indregulering og styring.

Underviser

Per Reinholdt

Per Reinholdt er direktør i Dansk Center for Lys.

Underviser

John Olsen

John Olsen er specialist i elevatorer og bygningsautomation.

Underviser

Niels Bruus Varming

Niels Bruus Varming er fuldmægtig i Plan- og Boligstyrelsen.

Vælg dato

Taastrup
6. - 7. september 2022
 Garantifor afholdelse

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk