Hvad er PRINCE2®? - Metoden kort fortalt

Stine Krogh Biehe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 63.

tag en Prince2 certificering

Hvad er PRINCE2®? - Metoden kort fortalt

5 min.

Hvad er PRINCE2®?
PRINCE2 er en internationalt anerkendt metode til styring af projekter. Metoden fokuserer på projektets styring, og den støtter såvel projektleder som ledelse og styregruppe, idet ledelsen aktivt involveres i projektets styring.

Metodens styrker er bl.a. veldefinerede roller og ansvar, produktbaseret planlægning, styring af kvalitet, brug af Business Case og aktiv styring af risici og ændringer.

Nogle nøgleord for PRINCE2 er: Klar kommunikation, aftaler, forventningsafstemning og fleksibilitet.

Metoden er en generel metode til projektstyring og kan således anvendes til alle typer projekter uanset indhold, fx it, bygge & anlæg, organisationsudvikling, konstruktion, udvikling.

PRINCE2-metoden kan - og skal - fleksibelt tilpasses den enkelte virksomhed og det enkelte projekt. Vejledning i tilpasning af metoden indgår derfor i PRINCE2. Den er anvendelig for såvel små som store virksomheder, til små projekter/opgaver eller til store risikofyldte projekter.

Der er tre kompetencekrav til projektledelse: Erfaringsanvendelse, ledelsesadfærd og metode-anvendelse. PRINCE2 understøtter det første og det sidste krav.


Fakta om PRINCE2®

  • Metoden blev etableret i 1996
  • Over 1,5 million har taget en eksamen i PRINCE2
  • På 21 sprog
  • På tværs af 121 lande


PRINCE2® i Danmark
I Danmark anvendes metoden bredt af såvel offentlige som private virksomheder, herunder it-leverandører og konsulenthuse. PRINCE2 understøtter den fællesstatslige it-projektmodel. Flere og flere virksomheder tager PRINCE2 i anvendelse, ofte ved at indføre en PRINCE2 baseret projektstyringsmodel til erstatning for en egenudviklet.

Ca. 45.000 har i dag taget en PRINCE2 eksamen i Danmark og PRINCE2 er dermed i dag den mest udbredte uddannelse med certificering for projektledere i Danmark.


Hvad består PRINCE2® af?
7 Principper, der beskriver et universelt ’Best Practice’ grundlag for metoden. Principperne bør ikke brydes og er en hjælp til at sikre, at metodens centrale værdier fastholdes og udnyttes.

7 Processer med tilhørende aktiviteter, der kan ses som tjeklister for alt hvad der skal gøres ved start, gennemførelse og afslutning af projektet, samt hvordan der skal handles, hvis alt ikke går efter planen. Processerne tilpasses det aktuelle projekt og projektmiljø.

7 Temaer, der beskriver 7 centrale discipliner for projektledelse. Temaerne giver viden om, hvad der skal gøres i forhold til aktiviteterne i processerne. Temaer skal tilpasses det aktuelle projekt og projektmiljøet.

26 ledelsesprodukter der giver forslag til struktur for informationer der bør forefindes på givne trin i projektet. De giver grundlag for at tilpasse dokumentskabeloner til virksomhedens og projektets behov.


God anvendelse af PRINCE2®-metoden
At anvende PRINCE2 kræver praktisk og dyb indsigt i PRINCE2 hos virksomheden. Metoden beskriver ’hvad’ og til dels ’hvordan’ – men typisk ikke ’hvorfor’. God PRINCE2-projektledelse kræver, at man har indsigt i de problemer, som man står overfor. PRINCE2 tilbyder anvisning på ’hvad’ og ’hvordan’.

For at udnytte den fulde værdi af metoden, skal den tilpasses med indsigt til det aktuelle projekt, og den skal implementeres med omtanke i virksomheden. Ofte resulterer forkert og ikke kompetent brug af metoden i, at styring af projektet bliver for tung, bureaukratisk, omkost-ningstung eller uhensigtsmæssig.


PRINCE2® er dokumenteret
Dokumentation kan findes i PRINCE2 manualen ”PRINCE® - Projektledelse med succes”, der findes på en række sprog, herunder dansk. Bogen er på 355 sider. Den indeholder en komplet beskrivelse af PRINCE2. For yderligere information om bogen kontakt vores kursusadministration på telefon 72 20 30 00 eller mail kurser@teknologisk.dk.


Uddannelse i PRINCE2®
Uddannelse i PRINCE2 omfatter to akkrediterede uddannelsesniveauer: Foundation og Practitioner – der afsluttes med hver sin akkrediterede eksamen med certifikat. De to eksamener kan tages enkeltvis eller samlet. Læs mere om mulighederne for akkrediterede PRINCE2 kurser på Teknologisk Institut.

På Foundation-kurset lærer du metoden og du arbejder med PRINCE2-manualen.

Practitioner stiller højere krav til din PRINCE2-viden og har nogle supplerende pensumkrav vedrørende tilpasning af PRINCE2.

Du kan vælge at tage de to kurser hver for sig eller samlet. Hvis du ønsker begge eksaminer og certifikater, kan det være en fordel at tage begge kurser i ét forløb. Alt på Teknologisk PRINCE2-kurser er enten på dansk eller engelsk: PRINCE2 bogen, kursusmaterialer, underviser og eksamen.

 

 


Artiklen er skrevet af John A. Hunderup

PRINCE2® and PRINCE2 Agile® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.