Kurser

Kølesystemer med ammoniak

Når du vil vide mere om ammoniakanlægs muligheder og begrænsninger - så er dette kursus noget for dig. Vi fokuserer her bl.a. på opbygning, drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer. Der er også hands-on og praktik på vores undervisningsanlæg.

Evaluering

3stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 10 besvarelser

På kurset fokuseres på opbygning, drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer med ammoniak som kølemiddel. Der er bl.a. hands-on og praktik på et undervisningsanlæg i forbindelse med fx registrering, måling og behandling af driftsdata samt indstilling og indregulering af ventiler og elektronisk styrings- og overvågningsudstyr. De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende omgang med ammoniak vil vi også gennemgå på kurset.

Udbytte

 • Forståelse for og overblik over typiske større ammoniakinstallationer på overordnet plan
 • Indblik i drifts- og vedligeholdelsesforhold
 • Øvelse (hands-on) på totrinsundervisningsanlæg og foretaget registrering, måling og behandling af driftsdata
 • Kendskab til indstilling og indregulering af ventiler og elektronisk styrings- og overvågningsudstyr
 • Viden om væsentlige sikkerhedsmæssige forhold vedrørende omgang med ammoniak.

Deltagerprofil

Kurset er udviklet for personer med begrænset viden om eller erfaring med ammoniakkøleanlæg. Det er bl.a. brugere og ejere af køleanlæg, driftspersonale på køleanlæg samt energirådgivere og medarbejdere i kølefirmaer.

Underviser

Svenn Hansen er leder af uddannelsesaktiviteterne i Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring på køleområdet og er en meget erfaren underviser.

Indhold

 • Generelt om ammoniakinstallationer
 • Drift og vedligehold af ammoniakanlæg
 • Start/stop-øvelser på undervisningsanlæg
 • Øvelser med måling og behandling af data
 • Sikkerhedsmæssige forhold
 • Indstilling og indregulering af udstyr

Undervisningen veksler mellem teoretisk gennemgang, diskussioner og erfaringsudveksling med relativt meget praktisk indhold af demonstrationer og træning.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på