Læringshjulet - en guide til at øge effekten af læring

Ida Fredslund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 07.

Læringshjulet - en guide til at øge effekten af læring

4 min.

Læring og udvikling

For få år siden var det ganske udbredt at betragte kurser og læring som et personalegode, der var nødvendigt for at fastholde medarbejdere. I dag er tendensen klar. Læringsaktiviteter skal skabe værdi for virksomheden og være tæt koblet til de strategiske mål og organisatoriske behov. Med andre ord, kurser og uddannelse skal ikke bare dygtiggøre den enkelte medarbejder. Den skal have en efterfølgende effekt for virksomheden.

De fleste ledere og medarbejdere har oplevet at deltage på et inspirerende og udbytterigt kursus, der trods høj kvalitet og gode intentioner ikke fik den ønskede effekt på længere sigt. Det er der flere årsager til, men i langt de fleste tilfælde skyldes problemerne med at forankre og implementere den nye viden ikke selve kurset. Årsagen er snarere, at for at et kursus skal have effekt skal det tænkes ind i et læringsforløb, der også indeholder processerne før og efter kurset.

For at sikre at et kursus på Teknologisk Institut får en reel effekt – også på længere sigt – har vi udviklet ”Læringshjulet”. Læringshjulet er en model der hjælper med at gøre deltagerne bevidste om, at selve kurset blot er en del af en længere læringsproces, hvor deltageren selv skal være aktiv. Formålet med Læringshjulet er at sikre, at ikke bare deltageren men også deltagerens virksomhed får det fulde udbytte af investeringen.

 

Illustration-af-læringshjuletNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med Læringshjulet er:

 • At tilbyde konkrete værktøjer til at øge udbyttet af et kursus på Teknologisk Institut
 • At den viden deltageren får på et kursus hos Teknologisk Institut efterfølgende skaber værdi i hverdagen
 • At formidle viden om, hvad man som deltager skal være opmærksom på før, under og efter kurset
 • At øge virksomhedens udbytte af investeringen i uddannelse

Læringsformer

Læs også: Læringsformer


FØR DELTAGELSE

Læring kræver, at man beslutter sig for at ville lære noget. Man skal ville det, og man skal kunne se formålet. Når man beslutter sig for at ville lære noget arbejder hjernen nemlig med. Derfor kan deltagere forberede sig ved at tune ind på kurset, samt det personlige formål og egen motivation.

 • Effekten øges, hvis deltageren er bevidst og afklaret om sit personlige formål og mål med kurset
 • Effekten øges, hvis deltageren er motiveret
 • Effekten øges, hvis deltageren er forberedt
   

Sådan understøtter vi læreprocessen før kurset

Før et firmatilpasset kursus på Teknologisk Institut har vi mulighed for at stille materiale til rådighed, der skal hjælpe til at kickstarte læreprocessen. Materialet består af en video med gode læringsråd, samt et spørgeskema, der indeholder en række spørgsmål, der skal igangsætte deltagerens refleksion og motivation (se nederst på siden).

Spørgsmålene skal få deltageren til at tænke over ”meningen” med at deltage på kurset samt skærpe bevidstheden om koblingen til organisationens behov.  Ved at udfylde spørgeskemaet på forhånd giver det en klarere fornemmelse af mål og formål med kurset. Forberedelse styrker sandsynligheden for at deltageren og virksomheden opnår den ønskede effekt af kurset. Spørgeskemaet er personligt og vil ikke blive inddraget aktivt i undervisningen.

UNDER KURSET

Undervisningen på selve kurset skal naturligvis give adgang til at lære noget. For at læring skal virke skal den være aktiv og varieret. Desuden starter brobygningen til virkeligheden allerede på kurset. For at leve op til disse kriterier er undervisningen på Teknologisk Instituts kurser baseret på:

 • Inddragelse af deltagernes virkelighed – effekten øges hvis deltageren kan koble teorier og redskaber til sin egen virkelighed
 • Refleksion – læring tager først form, når undervisningens indhold kobles til den enkeltes erfaringer. Vi sikrer at deltageren får plads til refleksion
 • Involvering – effekten øges, hvis deltageren er aktiv på kurset
 • Brobygning mellem kurset og jobbet – effekten øges, hvis deltageren allerede på kurset tænker over, hvordan den nye viden skal forankres i hverdagen

Et kursus eller uddannelsesforløb hos Teknologisk Institut er baseret på en holdning om, at alle mennesker er unikke og besidder et potentiale, der kan forløses i den rette kontekst. Det kræver, at læringsprocessen tilpasses den enkeltes virkelighed og i øvrigt lever op til læringsprincipperne om involvering, tid til refleksion og kobling til den enkeltes erfaringer og virkelighed. Ethvert forløb på Teknologisk Institut uanset om det er et kursus eller en uddannelse indeholder derfor ovenstående elementer.

EFTER KURSET

Her kommer den virkelige udfordring. Erfaringen viser, at det ofte er sådan, at deltagere på kurser beslutter sig for noget, for derefter at glemme såvel beslutning som implementering. Derfor skal man være opmærksom på at indlægge mulighed for påmindelse ind i hverdagen. Effektive veje til at fastholde beslutningen om forandring og forankring af det lærte:

 • Aftale konkrete arbejdsopgaver med sin leder, hvori det lærte indgår – eller indgå en decideret læringskontrakt
 • Sikre opbakning fra leder, kolleger og øvrige omgivelser – eksempelvis ved at præsentere dem for det lærte
 • Lægge milepæle og remindere ind i kalender