Kurser

Murværksdag

Er murværk et bæredygtigt og energirigtigt byggemateriale? Er holdbarheden, hvad den var? Vi mener ja og vil gerne fortælle hvorfor og hvordan. Temadagen handler om energirenovering af murede facader, nye og gamle muremørtler, genanvendelse og meget mere.

Kom til temadag om murværk og hør om, hvordan murede facader kan energirenoveres uden at blive tykkere eller miste den gode facade i tegl. Et helt nyudviklet koncept præsenteres, og metoden demonstreres. Vi fortæller også om nye mørtler og produkter til nye bygninger samt fortæller om, hvordan murværk også i fremtiden er bæredygtigt, holdbart og energirigtigt.

Deltagerprofil

Temadagen henvender sig til alle, som arbejder med murværk: bygherrer, ingeniører, arkitekter, murere, entreprenører, materialeproducenter.

Temaer

 • Nye og gamle muremørtler. Vælg den rigtige mørtel til dit murværk. Der er måske flere muligheder, end du tror.
 • Embodied energy. Hvor meget energi er der i en mursten?
 • Effektiv energirenovering af murede facader. Lær om et helt nyt koncept, som bevarer murens tykkelse og en ydermur i tegl.
 • To skiver er stærkere med noget i mellem - sandwich-murværk udnytter isoleringen bedre og giver slankere konstruktioner.

Uddybning af indhold

Murværks holdbarhed

 • Udfordringer for det murede byggeri. Myten om den kolde formur: Kan murværk holde i dagens klima og det højisolerede byggeri? Hvorfor sker der forvitringer i fuger og misfarvninger af facaden? Myten om den kolde formur.
 • Mørtelbegreber og definitioner - hvad er egnet til hvad? Er vådmørtler overhovedet mulige og lovlige at anvende i dag? Der fortælles om vejledning i valg af mørtel, herunder fordele og ulemper ved de forskellige typer.
 • Kalkmørtler som muremørtler til nybyggeri. Kalktyper, langtidsstyrker og nye konstruktionsprincipper.

Embodied energy - materialernes indbyggede energiforbrug

 • Genanvendelse af murværk/mursten - fordele og ulemper samt juridiske og tekniske forhold, som man skal være opmærksom på.
 • Forretningsmodel for genanvendelse af murværksmaterialer
 • Reduktion af energiforbruget til brænding af teglsten
 • Anvendelse af smallere teglsten

Effektiv energirenovering af murede facader

 • Energiforbrug i murede huse - problemstillinger
 • Nyt energirenoveringskoncept for murede facader - hvordan udføres det i praksis?
 • Opmuringsprincipper vises i praksis

Mere murværk med mindre tegl - sandwich-murværk, blokke og præfabrikation

 • Et nyt konstruktionsprincip, som udnytter alle materialerne og gør ydermuren slankere. Isoleringen udnyttes som en del af den bærende konstruktion, og dermed kan tegldelen gøres smallere. Nye muligheder for at arbejde med præfabrikeret murværk.

NB: Programmet er ikke endeligt. Hold øje med denne side for mere information.

Downloads
Andre kigger også på