Kurser

4 timer kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Næringsdeklaration

27. februar 2024 Aarhus
4. september 2024 Taastrup
25. februar 2025 Aarhus
DKK  3.750
ekskl. moms
Nr. 33053 P

Grundlæggende kursus i forståelse, opbygning og beregning af næringsdeklarationer. På kurset vil du få en grundig indføring i hvilke lovgivningsmæssige krav, der er til en næringsdeklaration, samt hvorledes en næringsdeklaration opsættes/beregnes – både gennem undervisning samt praktiske øvelser.

Bliv skarp på næringsdeklarationer

Næringsdeklarationer er en fast del af mærkningen af fødevarer – med enkelte undtagelser. Der er krav til næringsdeklarationens udformning og indhold. Analyse og beregning er begge godkendte metoder til bestemmelse næringsindhold. Udover det obligatoriske indhold i næringsdeklarationen, kan den også udvides med frivillige oplysninger om fx vitaminer og mineraler. Ernærings- og sundhedsanprisninger kan også have indflydelse på en fødevares næringsdeklaration.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til personer, der arbejder med mærkning og markedsføring af færdigpakkede fødevarer.

Forudsætninger

Deltagelse forudsætter overordnet kendskab til mærkningsreglerne beskrevet i Fødevareinformationsforordningen, Mærkningsbekendtgørelsen og den danske vejledning til næringsdeklarationer.

Varighed

Kurset varer 4 timer.

Udbytte

  • Grundig indføring i lovkrav relateret til næringsdeklarationer
  • Færdighed i beregning af næringsindhold og energiværdi
  • Udarbejde lovlig næringsdeklaration
  • Mærkning med referenceindtag
  • Vurdering af ernæringsanprisninger i forhold til næringsdeklaration.
  • Indsigt i anbefalede afrundingsregler og accepterede tolerancer på næringsstofanalyser ved en evt. myndighedskontrol.

Indhold

På kurset kommer vi ind på reglerne for opsætning af en næringsdeklaration. Vi taler om fordele, ulemper og begrænsninger ved henholdsvis analyse og beregning som metoder. Der er afsat tid til praktiske øvelser, hvor vi vha. beregning udarbejder næringsdeklarationer evt. på deltagernes egne produkter. Efter kurset vil deltagerne selv være i stand til at beregne næringsdeklarationer og vurdere rigtigheden af færdige næringsdeklarationer.

Næringsdeklarationer

Vælg dato

Aarhus
27. februar 2024
Taastrup
4. september 2024
Aarhus
25. februar 2025