Om PRINCE2®-certificeringerne

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Om PRINCE2®-certificeringerne

7 min.

Er du i tvivl om du skal tage certificeringen efter dit PRINCE2®-forløb, kan du læse mere om certificeringerne her, og blive klogere på om det er noget for dig.

Der findes to akkrediterede eksamensniveauer i PRINCE2®: Foundation og Practitioner. Der er store forskelle i kravene til de to eksaminer, og dermed hvor krævende de to eksaminer er.

 • PRINCE2® 6th edition Foundation certificeringenPRINCE2 Foundation Beståelsesprocent 98,8

Beståelsesprocenten på PRINCE2 Foundation-certificeringen var, på vores kursuskoncept, i 2019 98,8 %.

Formålet med PRINCE2 Foundation-certificeringen er at give dig mulighed for at demonstrere viden om, og forståelse af, principper, processer, temaer, teknikker og roller i PRINCE2.
 

Certificeringens struktur
PRINCE2 Foundation-certificeringen anvender såkaldte "multiple choice", hvor du, for hvert spørgsmål, skal vælge én svarmulighed ud af flere mulige, og hvor kun én svarmulighed er rigtig. Certificeringen består af et opgavehæfte, der indeholder 75 spørgsmål, hvoraf 70 er eksamensspørgsmål, og 5 er såkaldte prøve-spørgsmål.

Prøvespørgsmålene anvendes som en kontrol mellem forskellige eksamenssæt og giver mulighed for at afprøve nye spørgsmål, uden at disse påvirker bedømmelsen af kandidaten. Hvert spørgsmål dækker forskellige elementer af eksamenskravene.

Eksamensspørgsmålene udtrækkes fra en database, der indeholder et meget stort antal spørgsmål. Alle eksaminer er således forskellige, men de samme spørgsmål kan indgå i flere forskellige eksaminer.

Endvidere består certificeringen af et besvarelsesark, hvor dine svar skal angives. Der vil altid kun være ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Hvis der vælges mere end ét svar på et spørgsmål, vil svaret på dette spørgsmål blive betragtet som ugyldigt, og vil ikke give point.

Point og beståelseskrav
Hvert af de 70 spørgsmål giver ét point for en rigtig besvarelse. Der gives ikke minuspoint. Prøvespørgsmålene indgår ikke i bedømmelsen. For at bestå kræves mindst 35 point (50% rigtige).

PRINCE2 Foundation-certificeringens krav
Foundation-certificeringen har til formål at teste viden og færdigheder i projektstyringsmetoden PRINCE2, og der kan spørges ind til hele pensum. Alle emner er lige vigtige, med en lige chance for at indgå i en certificeringen. Det forventes at kandidaten kan opfylde kravene til alle emner i pensum, også selvom hver eksamen ikke nødvendigvis vil teste alle emner i pensum. Gennemsnitsligt dækker hver eksamen minimum 80% af alle emner.

Spørgsmålene står i en vilkårlig rækkefølge på eksamensopgaven, de er ikke grupperet efter pensumområde.

Kravene til din forberedelse
Du kan ikke forvente at kunne bestå eksamen, hvis du ikke har læst hele PRINCE2 manualen! Omvendt kan du, med meget stor sandsynlighed, forvente at bestå, hvis du har:

 • Fulgt vores ”Vejledning til forberedelsen”
 • Læst hele PRINCE2-manualen
 • Deltaget i et akkrediteret PRINCE2 kursus hos os

Det er vigtigt, at du har forberedt dig inden kursusdagene, som "Vejledning til forberedelsen", der er en del af kursusmaterialet, vejleder dig til. Hvis kurset indeholder en forberedelsesdag eller et kick-off møde før forberedelsesperioden, er det vigtigt, at du har fulgt underviserens vejledninger.

Testeksaminer
Vores kursusmaterialer indeholder testeksaminer, således at du kan blive fortrolig med eksamensformen inden du møder den til eksamen.

Om PRINCE2® 6th edition Foundation-certificeringen

 • Tid: Eksamen gennemføres på kursets sidste dag. Der er 60 minutter til at besvare eksamensspørgsmålene.
 • Hjælpemidler: Du må ikke have hjælpemidler (manual, noter mv..) med til eksamen. Det er en såkaldt ”lukket bog” eksamen.
 • Efter eksamen: Underviseren retter umiddelbart efter eksamen din besvarelse og vil normalt inden for ca. ½ time have eksamensresultatet klar til alle på kurset. 1 - 2 dage efter eksamen kan du online se din pointfordeling og du kan, når du er bestået, hente dit eksamensbevis.

 

 • PRINCE2® 6th edition Practitioner certificeringenPRINCE2 Practitioner Beståelsesprocent 72,9

Beståelsesprocenten på PRINCE2 Practitioner-certificeringen var, på vores kursuskoncept, i 2019 72,9 %.

Formålet med Practitioner-certificeringen er at give dig mulighed for at demonstrere din forståelse af PRINCE2. Samtidig skal du demonstrere din evne til at anvende metoden hensigtsmæs-sigt i et givet antal situationer, der er beskrevet i en projekt-case. Det er en forudsætning for deltagelse i PRINCE2 Practitioner-certificeringen, at du har bestået PRINCE2 Foundation-certificeringen.

Certificeringens struktur
Practitioner-certificeringen anvender som "multiple choice" spørgsmål, hvor du skal vælge én svarmulighed ud af flere mulige. I nogle tilfælde vil du dog blive anmodet om at vælge to svarmuligheder.

Certificeringen består af tre hæfter:

 1. Et scenariehæfte, der indeholder en case med beskrivelse af organisationen, den forretningsmæssige begrundelse for projektet, samt projektets målsætninger.
 2. Spørgsmålshæftet indeholder otte hovedspørgsmål, der hver for sig dækker forskellige dele af eksamenskravene. I starten af hvert spørgsmål, vil det være tydeligt angivet, hvilket område af eksamenskravene, spørgsmålet vedrører. Hvert spørgsmål er opdelt i flere delspørgsmål. For hvert delspørgsmål vil det i opgaven fremgå, hvor mange af de 10 point, delspørgsmålet kan give.
 3. Et besvarelseshæfte, der indeholder de besvarelsesark, hvor dine svar skal angives. 

Point og beståelseskrav
Hvert af de 8 spørgsmål kan give 10 point, hvilket betyder, at det maksimale antal point for opgaven er 80 point. For at bestå kræves mindst 44 point (55 % rigtige).

Practitioner certificerings krav
Certificeringskravene for PRINCE2 Practitioner omfatter i alt 15 definerede områder: Hvert af de 7 PRINCE2 temaer, hver af de 7 PRINCE2 processer og et overblik over principperne samt tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet.

Ved en PRINCE2 Practitioner-certificeringen vil der være 6 spørgsmål, hvor hvert spørgsmål tester viden inden for et givet tema, og 2 spørgsmål, der hver tester 2 ud af de 3 procesgrupper, der er anført nedenfor. Hvert af de 8 spørgsmål vil indeholde en test af minimum 2 eksamensemner inden for det pågældende eksamensområde.

 • Temaet Business Case
 • Temaet Organisation
 • Temaet Kvalitet
 • Temaet Planer
 • Temaet Risiko
 • Temaet Ændringer
 • Temaet Fremdrift
 • Processerne Start af et Projekt og Initiering af et Projekt
 • Processerne Ledelse af et Projekt, Ledelse af en Faseovergang og Afslutning af et Projekt
 • Processerne Styring af en Fase og Styring af Produktleverancer

Der vil ikke særskilt blive stillet spørgsmål til eksamensområdet, der dækker overblik over principper og tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet. Dette område vil være inkluderet i spørgsmålene, der omfatter de andre eksamensområder. Den komplette beskrivelse af eksamensområder og -krav får du adgang til på kurset.

Kravene til din forberedelse
Det formelle krav for at gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen. Du skal forstå, at du skal lære PRINCE2-metoden på Foundation-kurset. Du skal således inden Practitioner-kurset have sikret dig en solid viden om PRINCE2-metoden.

Det er af afgørende betydning for dit kursusforløb og din succes til eksamen, at du følger vores kursistvejledning og er velforberedt, inden du møder på kurset. Din forberedelse vil afhænge af, hvor lang tid det er siden, du har bestået PRINCE2-Foundation, hvor mange point du fik til Foundation-eksamen, og hvor meget du har anvendt PRINCE2 i perioden efter dit Foundation-kursus.

Du kan altid kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive dig om valg af kurser og egen forberedelse.

Testeksaminer
Vores kursusmaterialer indeholder testeksaminer, således at du kan blive fortrolig med eksamensformen inden du møder den til eksamen.
Du kan finde on-line testeksamen på www.online.apmg-exams.com

Om PRINCE2® 6th edition Practitioner-eksamen

 • Tid: Eksamen gennemføres på en ½ dag på kursets sidste dag. Certificeringen varer 150 minutter. For at kunne besvare alle spørgsmål, er det nødvendigt, at du aktivt styrer tiden.
 • Hjælpemidler: Under certificeringen må du anvende din egen PRINCE2-manual, hvor du må indskrive mindre kommentarer direkte i manualen og fx indsætte indeksfaner. Der må ikke anvendes andet støttemateriale. Du bør være opmærksom på tidspresset og kun anvende manualen til korte målrettede opslag. Certificeringen er i forhold til tidspresset, ikke konstrueret på en måde, hvor det kræves eller forventes, at du skal bruge manualen til at besvare spørgsmålene.
 • Efter eksamen: Vi skanner din opgave og sender den elektronisk til vores eksamensinstitut. 1-2 dage efter din eksamen vil du online kunne se dit resultat af eksamen. Du kan online se din pointfordeling og du kan, når du er bestået, hente dit eksamensbevis.

Re-registration certificering
Certificeringen ’Registered Practitioner’ i PRINCE2 gælder for en periode af 5 år. Registered Practitioners skal til en Re-registration eksamen tidligst 3 år og senest 5 år efter den seneste certificering for at demonstrere deres fortsatte kompetence inden for området. Re-registration eksamen har det samme format som Practitioner-eksamen, men spørgsmålshæftet indeholder kun 3 spørgsmål, der kan give maksimalt 30 point i alt. Opgaven skal besvares inden for 1 time. For at bestå eksamen kræves 17 point (55% rigtige). Hvert spørgsmål indeholder en test af et af eksamensområderne. Der vil højst blive testet i én af procesgrupperne.

Tilbage til "PRINCE2®" >>