Om PRINCE2®-certificeringerne

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Om PRINCE2®-certificeringerne

7 min.

Er du i tvivl om du skal tage certificeringen efter dit PRINCE2®-forløb, kan du læse mere om certificeringerne her, og blive klogere på om det er noget for dig.

Der findes to akkrediterede eksamensniveauer i PRINCE2: Foundation og Practitioner. Der er store forskelle i kravene til de to eksaminer, og dermed hvor krævende de to eksaminer er.

PRINCE2® 6th edition Foundation certificeringenPRINCE2 Foundation Beståelsesprocent 98,8

Beståelsesprocenten på PRINCE2 Foundation-certificeringen var, på vores kursuskoncept, i 2019 98,8 %.

Formålet med PRINCE2 Foundation-certificeringen er at give dig mulighed for at demonstrere viden om og forståelse af principper, processer, temaer, teknikker og roller i PRINCE2.

Certificeringens struktur

PRINCE2 Foundation-certificeringen anvender såkaldte "multiple choice", hvor du, for hvert spørgsmål, skal vælge én svarmulighed ud af flere mulige, og hvor kun én svarmulighed er rigtig. Certificeringen består af et opgavehæfte, der indeholder 60 spørgsmål.

Der vil være fire svarmuligheder for hvert spørgsmål, og der vil altid kun være ét rigtigt svar til hvert spørgsmål.

Point og beståelseskrav

Hvert af de 60 spørgsmål giver ét point for en rigtig besvarelse. Der gives ikke minuspoint. For at bestå kræves mindst 33 point (55% rigtige).

PRINCE2® Foundation-certificeringens krav

Foundation-certificeringen har til formål at teste viden og færdigheder i projektstyringsmetoden PRINCE2, og der kan spørges ind til hele pensum. Alle emner er lige vigtige, med en lige chance for at indgå i certificeringen. Det forventes at kandidaten kan opfylde kravene til alle emner i pensum, også selvom hver eksamen ikke nødvendigvis vil teste alle emner i pensum.

Spørgsmålene står i en vilkårlig rækkefølge på eksamensopgaven, de er ikke grupperet efter pensumområde.

Kravene til din forberedelse

Du kan ikke forvente at kunne bestå eksamen, hvis du ikke har læst hele PRINCE2 manualen. Omvendt kan du, med meget stor sandsynlighed, forvente at bestå, hvis du har:

 • Fulgt vores ”Vejledning til forberedelsen”
 • Læst hele PRINCE2-manualen
 • Deltaget i et akkrediteret PRINCE2 kursus hos os

Det er vigtigt, at du har forberedt dig inden kursusdagene, som "Vejledning til forberedelsen", der er en del af kursusmaterialet, vejleder dig til. Hvis kurset indeholder en forberedelsesdag eller et kick-off møde før forberedelsesperioden, er det vigtigt, at du har fulgt underviserens vejledninger.

Testeksaminer

Vores kursusmaterialer indeholder testeksaminer, således at du kan blive fortrolig med eksamensformen inden du møder den til eksamen.

Om PRINCE2® 6th edition Foundation-certificeringen

 • Tid: Eksamen gennemføres på kursets sidste dag. Der er 60 minutter til at besvare eksamensspørgsmålene.
 • Hjælpemidler: Du må ikke have hjælpemidler (manual, noter mv..) med til eksamen. Det er en såkaldt ”lukket bog” eksamen.
 • Efter eksamen: Da eksamen er online, vil du få dit svar med dette samme. Derefter vil der gå to hverdage, inden du modtager dit certifikat (Som kan downloades via PeopleCerts hjemmeside)

PRINCE2® 6th edition Practitioner certificeringenPRINCE2 Practitioner Beståelsesprocent 72,9

Beståelsesprocenten på PRINCE2 Practitioner-certificeringen var, på vores kursuskoncept, i 2019 72,9 %.

Formålet med Practitioner-certificeringen er at give dig mulighed for at demonstrere din forståelse af PRINCE2. Samtidig skal du demonstrere din evne til at anvende metoden hensigtsmæssigt i et givet antal situationer, der er beskrevet i en projekt-case. Det er en forudsætning for deltagelse i PRINCE2 Practitioner-certificeringen, at du har bestået PRINCE2 Foundation-certificeringen.

Certificeringens struktur

Practitioner-certificeringen anvender "multiple choice" spørgsmål, hvor du skal vælge én svarmulighed ud af flere mulige. I nogle tilfælde vil du dog blive anmodet om at vælge to svarmuligheder.

Certificeringen består af tre hæfter:

 1. Et scenariehæfte, der indeholder en case med beskrivelse af organisationen, den forretningsmæssige begrundelse for projektet, samt projektets målsætninger.
 2. Spørgsmålshæftet indeholder 15 spørgsmålsgrupper, der hver for sig dækker de forskellige dele af certificeringskravene. I starten af hvert spørgsmål, vil det være tydeligt angivet, hvilket område af eksamenskravene, spørgsmålet vedrører. Hvert spørgsmål er opdelt i flere delspørgsmål. For hvert delspørgsmål vil det være muligt at score 1 point.
 3. Et besvarelseshæfte, der indeholder de besvarelsesark, hvor dine svar skal angives (hvis du deltager i en papireksamen).

Point og beståelseskrav

Hvert af de 68 spørgsmål kan give 1 point, hvilket betyder, at det maksimale antal point for opgaven er 68 point. For at bestå kræves mindst 38 point (55 % rigtige).

Practitioner certificerings krav

Certificeringskravene for PRINCE2 Practitioner omfatter i alt 15 definerede områder: Principperne, hvert af de 7 PRINCE2 temaer og hver af de 7 PRINCE2 processer.

Kravene til din forberedelse

Det formelle krav for at gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen. Du skal forstå, at du skal lære PRINCE2-metoden på Foundation-kurset. Du skal således inden Practitioner-kurset have sikret dig en solid viden om PRINCE2-metoden.

Det er af afgørende betydning for dit kursusforløb og din succes til eksamen, at du følger vores kursistvejledning og er velforberedt, inden du møder på kurset. Din forberedelse vil afhænge af, hvor lang tid det er siden, du har bestået PRINCE2-Foundation, hvor mange point du fik til Foundation-eksamen, og hvor meget du har anvendt PRINCE2 i perioden efter dit Foundation-kursus.

Du kan altid kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive dig om valg af kurser og egen forberedelse.

Testeksaminer

Vores kursusmaterialer indeholder testeksaminer, således at du kan blive fortrolig med eksamensformen inden du møder den til eksamen.
Du kan finde online testeksamen på www.online.apmg-exams.com

Om PRINCE2® 6th edition Practitioner-eksamen

 • Tid: Eksamen gennemføres på en ½ dag på kursets sidste dag. Certificeringen varer 150 minutter. For at kunne besvare alle spørgsmål, er det nødvendigt, at du aktivt styrer tiden.
 • Hjælpemidler: Under certificeringen må du anvende din egen PRINCE2-manual, hvor du må indskrive mindre kommentarer direkte i manualen og fx indsætte indeksfaner. Der må ikke anvendes andet støttemateriale. Du bør være opmærksom på tidspresset og kun anvende manualen til korte målrettede opslag. Certificeringen er i forhold til tidspresset, ikke konstrueret på en måde, hvor det kræves eller forventes, at du skal bruge manualen til at besvare spørgsmålene.
 • Efter eksamen: Vi skanner din opgave og sender den elektronisk til vores eksamensinstitut. Umiddelbart derefter, modtager du en mail bestået/ikke bestået. Derefter vil der gå ca. 2 hverdage inden du vil kunne se din pointfordeling og det endelige resultat af eksamen. Du kan online se din pointfordeling og du kan, når du er bestået, hente dit eksamensbevis.

Re-registration certificering

Certificeringen Registered Practitioner’ i PRINCE2 gælder for en periode af 3 år. Registered Practitioners skal til en ny eksamen senest 3 år efter den seneste certificering for at demonstrere deres fortsatte kompetence inden for området. Re-registration eksamen har det samme format som Practitioner-eksamen.

Tilbage til "PRINCE2®" >>

Teknologisk Institut tilbyder denne certificering som akkrediteret træningsorganisation (ATO) under eksamensinstituttet PeopleCert, som på vegne af AXELOS er ansvarlige for godkendelse af undervisere, auditering af administrative processer samt levering af akkrediteret materiale og eksamener.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.