Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Tillægskursus om kreaturer, får og geder

14. september 2023 Taastrup
DKK  3.000
ekskl. moms
Nr. 67022 A

Tillægskursus om kreaturer samt får og geder. Tillægskurser kan kun tages hvis du forudgående har erhvervet et kompetencebevis i forbindelse med hovedkursus om anden dyreart.

Målgruppe

Kursister der forud for kurset har erhvervet et kompetencebevis i forbindelse med hovedkursus om en anden dyreart

Medarbejdere, der varetager håndtering og aflivning af kreaturer samt får og geder. Her ud over kan medarbejdere fra egenkontrol og ledende medarbejdere have udbytte af at deltage.

Kurset er rettet mod slagtning af kreaturer samt får og geder og giver kun kompetence til håndtering af denne specifikke dyreart såfremt du har deltaget på et hovedkursus. Det er hensigtsmæssigt, at kursisten på forhånd har et letter kendskab til området.

Kurserne er lovpligtige i henhold til Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. sept. 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet samt Bek. Nr. 1751 af 30.11.2020 om aflivning, herunder slagtning af dyr.

Krav

Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du skal udfylde og fremsende en § 28 erklæring for at måtte deltage på kurset.

Erklæring som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under " Selvbetjening – Blanketter - Engrosvirksomhed", sendes til Marianne Toft på mt@teknologisk.dk, senest 5 dage før kurset afholdes. Angiv kursus og dato for afholdelse i din mail.

Fødevarestyrelsen har sat en øvre grænse på 20 kursister for det enkelte kursus.

Indhold

  • Lovgivning

Viden om relevant og opdateret lovgivning

  • Adfærd

Bedre forståelse af dyrenes adfærd

  • Forløb fra modtagelse til bedøvelse

Forståelse af håndtering i relation til lovgivning og adfærd.

Herunder håndtering af syge og tilskadekomne dyr

  • Bedøvelse, opkædning, stikning og egenkontrol

Indsigt i forskellige bedøvelsesmetoderog deres virkning samt betydningen af korrekt stikning

  • Kvalitetsforringelser

Risiko for kvalitetsforringelser ved uhensigtsmæssig behandling

  • Afsluttende prøve

Opnåelse af kompetencebevis ved bestået prøve

Der udleveres kursusmapper med kopi af præsentationsmaterialet samt udskrift af relevant lovgivning

Afholdelse

Kurset der er berammet til at have min. 10 og max. 20 kursister afholdes som udgangspunkt på dansk hos DMRI.

Varighed: 08:00 - 16:00

På kurser afholdt hos DMRI er forplejning og udstedelse af kompetencebevis inkluderet.

Det er også muligt at få afholdt et kursus på egen virksomhed.

På kurser afholdt på egen virksomhed er udstedelse af kompetencebevis inkluderet, mens forplejning påhviler virksomheden.

Såfremt minimumsantallet på 10 kursister ikke kan overholdes, kan der forekomme en regulering af kursusafgiften.

Kontakt Lars Blaabjerg på tlf. 72 20 26 69 eller E-mail lobg@teknologisk.dk for nærmere aftale i forbindelse med kurser afholdt på egen virksomhed.

Underviser

Undervisningen på kurset varetages af medarbejderefra DMRI’s Center for dyrevelfærd og miljø. Underviserne har gennem en årrække arbejdet med udvikling og rådgivning i forbindelse med transport, opstaldning, bedøvelse, aflivning og lovgivning i forbindelse med kreaturer samt får og geder.

Vælg dato

Taastrup
14. september 2023