Kurser

2 dages kursus

Træning i intern audit af miljø og arbejdsmiljø

Tid & sted
Tilbydes som firmakursus.

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til kurser@teknologisk.dk for at høre mere.
Pris efter aftale
Nr. 43504 A

Få et grundigt kendskab til de teknikker og værktøjer, der bruges til at afdække om miljø- og/eller arbejdsmiljøledelsessystemet er i overensstemmelse med standarderne og er effektivt implementeret og vedligeholdt. På kurset lægges vægt på de basale auditfærdigheder, og på hvordan audit kan gennemføres i praksis.

Audit er et vigtigt middel til at sikre, at miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne fungerer i praksis, og bør derfor gennemføres med jævne mellemrum. Interne audit sikrer samtidig, at virksomheden kan overholde og imødekomme interne og eksterne krav til miljø og arbejdsmiljø.

Deltagerprofil

Medarbejdere, der af virksomheden er udpeget til at gennemføre eller har ansvaret for intern audit iht. ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 (ISO 45001) eller andre krav, eller har planer om dette i fremtiden.

Udbytte

 • Forberedelse af intern audit
 • Udarbejdelse af en plan for intern audit
 • Udarbejdelse af tjeklister
 • Gennemførelse af intern audit
 • Rapportering og opfølgning på gennemførte audits
 • Hvordan audit kan inspirere virksomheden til at opnå resultater
 • Desuden udleveres en original ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2008 (ISO 45001) som en del af kursusdokumentationen.

Indhold

 • Kort gennemgang af kravene i ISO 14001:2015
 • Kort gennemgang af kravene i OHSAS 18001:2008 (ISO 45001)
 • Auditorrollen
 • Planlægning af audit (audit årsplan, valg af auditorer)
 • Forberedelse af audit (udarbejdelse af tjeklister)
 • Gennemførelse af audit (åbningsmøde, audit, afsluttende møde)
 • Rapportering (identifikation af afvigelser, forslag til forbedringer, opfølgning)

Form

Kurset er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne i ISO 19011.

Kurset indeholder praktiske øvelser herunder udarbejdelse af tjeklister, evaluering af resultater, udarbejde afvigelser og afrapportering. Kurset afsluttes med et 'rollespils audit', hvor det lærte afprøves i praksis. Underviseren giver feedback på audit-stilen og forslag til eventuelle forbedringer.

Underviser

Tanya

Tanya er civilingeniør og arbejder som rådgiver og underviser inden for ledelsessystemer, auditering samt andre kvalitetsredskaber. Tanya er certificeret lead auditor i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 og har mange års praktisk erfaring med implementering, vedligeholdelse og auditering af ledelsessystemer i industrien.

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk