Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Træning i intern auditering af miljø og arbejdsmiljø

24. - 25. august 2022 Aarhus Garantifor afholdelse
DKK  9.950
ekskl. moms
Nr. 43504 A

Få et grundigt kendskab til de teknikker og værktøjer, der bruges til at afdække om miljø- og/eller arbejdsmiljøledelsessystemet er i overensstemmelse med standarderne og er effektivt implementeret og vedligeholdt. På kurset lægges vægt på de basale auditfærdigheder, og på hvordan audit kan gennemføres i praksis.

Audit er et vigtigt middel til at sikre, at miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne fungerer i praksis, og bør derfor gennemføres med jævne mellemrum. Interne audit sikrer samtidig, at virksomheden kan overholde og imødekomme interne og eksterne krav til miljø og arbejdsmiljø.

Deltagerprofil

Medarbejdere, der af virksomheden er udpeget til at gennemføre eller har ansvaret for intern audit iht. ISO 14001:2015 og/eller ISO 45001:2018, eller har planer om dette i fremtiden.

Udbytte

 • Forberedelse af intern audit
 • Udarbejdelse af en plan for intern audit
 • Udarbejdelse af tjeklister
 • Gennemførelse af intern audit
 • Rapportering og opfølgning på gennemførte audits
 • Hvordan audit kan inspirere virksomheden til at opnå resultater
 • Desuden udleveres en original ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 som en del af kursusdokumentationen.

Indhold

 • Kort gennemgang af kravene i ISO 14001:2015
 • Kort gennemgang af kravene i ISO 45001:2018
 • Auditorrollen
 • Planlægning af audit (audit årsplan, valg af auditorer)
 • Forberedelse af audit (udarbejdelse af tjeklister)
 • Gennemførelse af audit (åbningsmøde, audit, afsluttende møde)
 • Rapportering (identifikation af afvigelser, forslag til forbedringer, opfølgning)

Form

Kurset er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne i ISO 19011.

Kurset indeholder praktiske øvelser herunder udarbejdelse af tjeklister, evaluering af resultater, udarbejde afvigelser og afrapportering. Kurset afsluttes med et 'rollespils audit', hvor det lærte afprøves i praksis. Underviseren giver feedback på audit-stilen og forslag til eventuelle forbedringer.

25136
Underviser

Tanya Sørensen

Tanya er civilingeniør og arbejder som rådgiver og underviser inden for ledelsessystemer, auditering samt andre kvalitetsredskaber. Tanya er certificeret lead auditor i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 og har mange års praktisk erfaring med implementering, vedligeholdelse og auditering af ledelsessystemer i industrien.

Vælg dato

Aarhus
24. - 25. august 2022
 Garantifor afholdelse

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk