Kurser

Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier

Tre koncentrerede kursusdage, hvor du bl.a. får et godt grundlag for at energioptimere anlæggene uden at forringe arbejdsmiljøet.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 11 besvarelser

Du får på dette kursus en gennemgang af den nyeste viden omkring muligheder for at designe og optimere procesventilationsanlæg - muligheder, der ofte samtidig betyder en gevinst for arbejdsmiljøet. Fokus vil ligge på valg af ventilationsprincip og udsugningskomponenter med høj udsugningseffektivitet i forhold til den aktuelle opgave.

Kurset har en gennemgående case, hvor deltagerne får lejlighed til at skitseprojektere et procesventilationsanlæg.

Udbytte

 • Godt grundlag for at vælge indblæsnings- og udsugningsprincip målrettet den konkrete ventilationsopgave
 • Baggrund for dimensionering af indblæsnings- og udsugningskomponenter
 • Godt grundlag for at energioptimere procesventilationsanlægget, uden at arbejdsmiljøforholdene forringes.

Deltagerprofil

Kurset er udviklet og tilrettelagt for alle faggrupper, der arbejder med ventilation i industrivirksomheder og laboratorier, herunder rådgivende ingeniører, maskinmestre og produktionsansvarlige - men med fokus på driftspersonalet, entreprenøren og ventilationsmontøren. Vi vil dog anbefale, at du har en grundlæggende viden om ventilation og ventilationsanlæg, svarende til den viden du får på kurserne Grundlæggende ventilationsteknik 1 og 2 samt Ventilationsanlæg – måling og indregulering.

Indhold

 • Indeklimaforhold
 • Ventilationsprincipper
 • Indblæsnings- og udsugningsforhold
 • Ventilationskomponenter
 • Rensning og filtrering
 • Varmegenvinding
 • Edb-baserede værktøjer
 • Hvert emne vil indeholde indføring i det teoretiske grundlag og eksempler fra praksis kombineret med regneøvelser og demonstration/øvelser i laboratoriet
 • Kurset afsluttes med en gennemgående case, hvor deltagerne får lejlighed til at skitseprojektere et procesventilationsanlæg

Undervisere

På kurset underviser en stribe af Teknologisk Instituts ventilationseksperter, blandt andet: Christian Grønborg Nicolaisen og Christian Drivsholm, som begge har mange års erfaring med rådgivning på ventilationsområdet. Desuden underviser en stribe specialister i fx lyd, emhætter, beboeradfærd, energiforhold m.m.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på