Kurser

1 dags webinar 
Online seminar med live oplæg

Webinar om ERPEL database og Energimærkning

Uden omkostninger
Nr. 90327

Fra 2019 er det lovpligtigt for fabrikanter at indtaste data om energimærkede produkter i ERPEL-databasen, inden de bliver bragt i omsætning.Vil du gerne vide mere om, hvilke informationer du skal indtaste og hvordan du gør dette. Så deltag i dette online-kursus. Her får du en introduktion til, hvilke krav EPREL stiller til fabrikanter samt oplysning om hvornår energimærket for brændeovne forventes re-skaleret.

Formålet med ERPEL-databasen

Målet er at databasen skal give forbrugerne et helhedsbillede over sammenlignelige produkter på markedet. Databasen er inddelt i en offentlig del og en lukket del, kun til brug for myndighederne. En forbruger kan søge i den offentlige del, ud fra objektive kriterier, som f.eks. varmeydelse eller energieffektivitet. Den lukkede del af databasen letter myndighedernes overblik over produkter og deres data, ved planlægning af markedskontroller.

Re-skalering af Energimærket

EU-Kommissionen har besluttet at energimærkerne skal re-skaleres til en ny og enklere skala. Der har været rejst kritik af at de højeste klasser A+ til A+++ har været forvirrende, så nu re-skaleres energimærket så A bliver højeste klasse. Ved samme lejlighed indføres dynamisk re-skalering, så et produkt automatisk rykkes en eller to klasser ned, når 90 % af alle produkterne af samme type er nået op i klasse A.

Praktisk

Kurset er gratis og varer ca. 1½ time
Sted: Online
Dato: Tirsdag den 11. december 2019
Tidspunkt 14.00-15.30