Beton - Prøvning

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

Trykprovning på betonlaboratoriet

Beton - Prøvning

På Teknologisk Institut har vi en bred vifte af standardprøvninger - også akkrediteret prøvning.

Standardprøvning af delmaterialer og beton er en af Betoncentrets kerneydelser.

Betoncenteret gennemfører prøvning for rådgivere, entreprenører, producenter og/eller bygherrer i forbindelse med de store anlægsprojekter men udfører også en række standardprøvninger for de mindre kunder.

Laboratoriet har mulighed for at indgå i samarbejde ifm. initialprøvninger og løbende kontrol af et produkt. Har du brug for rådgivning i forbindelse med et prøvningsprogram, kan én af vores mange specialister assistere, inden det endelige prøvningsprogram fastlægges.

Vi har også mulighed for at etablere akkrediteret mobilt prøvningslaboratorium til løbende on-site produktionsprøvning.

Vi udfører bl.a. nedenstående prøvninger:

 • ASTM C 1202-94 Elektrisk indikation af betons evne til at modstå klorid-ion penetration
 • ASTM C 457-90 Mikroskopisk bestemmelse af parametre i luftporesystemet i hærdet beton
 • Asbestos (Bulk) by PLM 9002 Asbestanalyse, optisk - Analyse for identifikation af asbest ved polarisationsmikroskopi (PLM) og fasekontrastmikroskopi (PCM)
 • DS 2082 Stål til armeret beton - Test af forankringsevnen
 • DS 423.17 Betonprøvning. Frisk beton. Afbinding
 • DS 423.18 Betonprøvning. Frisk beton. Vandseparation
 • DS 423.19 Betonprøvning. Frisk beton. Kloridindhold
 • DS 423.25 Betonprøvning. Hærdnet beton. Elasticitetsmodul
 • DS 423.26 Betonprøvning. Hærdnet beton. Trykstyrke bestemt efter 24 timers accelereret hærdning
 • DS 423.28 Betonprøvning. Hærdnet beton. Chloridindhold
 • DS 423.35 Betonprøvning. Hærdnet beton. Vægtforskel mellem top og bund af betoncylindre
 • DS 423.36 Betonprøvning. Hærdnet beton. Bestemmelse af mængden af mikrosilica i klumper
 • DS 423.39 Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede planslib
 • DS 423.40 Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede tyndslib
 • DS 423.41 Betonprøvning - Hærdnet beton - Indre stabilitet
 • DS 423.42 Betonprøvning - Hærdnet beton - Betonsammensætning
 • DS 423.43 Betonprøvning - Hærdnet beton - Pastahomogenitet
 • DS 423.44 Betonprøvning - Hærdnet beton - Pasta- og vedhæftningsrevner
 • DS 423.45 Betonprøvning - Hærdnet beton - Komprimeringsgrad
 • DS/CEN/TS 12390-9 Prøvning af hærdnet beton – Del 9: Fryse-tø-modstand med tøsalt – Afskalning
 • DS/EN 12350-1 Prøvning af frisk beton - Del 1: Udtagning af prøver
 • DS/EN 12350-2 Prøvning af frisk beton - Del 2: Sætmål
 • DS/EN 12350-3 Prøvning af frisk beton - Del 3: Vebeprøvning
 • DS/EN 12350-5 Prøvning af frisk beton - Del 5: Faldbordsprøvning
 • DS/EN 12350-6 Prøvning af frisk beton - Del 6: Densitet
 • DS/EN 12350-7 Prøvning af frisk beton – Del 7: Luftindhold - Pressurmetermetode
 • DS/EN 12390-1 Prøvning af hærdnet beton - Del 1: Form, dimensioner og andre krav til prøvelegemer og forme
 • DS/EN 12390-2 Prøvning af hærdnet beton - Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning
 • DS/EN 12390-3 + AC Prøvning af hærdnet beton - Del 3: Prøvelegemers trykstyrke
 • DS/EN 12390-6 Prøvning af hærdnet beton - Del 6: Prøvelegemers spaltetrækstyrke
 • DS/EN 12390-7 Prøvning af hærdnet beton - Del 7: Hærdnet betons densitet
 • DS/EN 12504-1 Prøvning af betonkonstruktioner - Del 1: Borekerner - Udtagning, undersøgelse og trykprøvning
 • DS/EN 1338 Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder
 • DS/EN 1339 Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder
 • DS/EN 1340 Kantsten af beton - Krav og prøvningsmetoder
 • DS/EN 480-2 Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 2: Bestemmelse af afbindingstid
 • DS/EN12390-8:2009 Prøvning af hærdnet beton - Del 8: Vandindtrængningsdybde under tryk
 • DS/EN 14651:2005 + A1:2007 Præfabrikerede betonelementer - Prøvningsmetode til beton med metalfibre - Måling af bøjningstrækstyrke (LOP)
 • DS/EN 480-11 Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 11: Bestemmelse af luftporestruktur i hærdnet beton
 • NT build 207 Prøvning af hærdnet beton - Densitet
 • NT BUILD 388 Beton: Varmeudvikling (metode B Haybox kalorimeter)
 • NT BUILD 443 Prøvning af hærdnet beton - Accelereret kloridpenetration
 • NT BUILD 492 Bestemmelse af kloridmigrationskoefficienten i beton, mørtel eller cementbaseret reparationsmateriale fra ikke-steady state migrationsforsøg.
 • pr EN-ISO 7031 Prøvning af hærdnet beton -  Bestemmelse af dybden af indtrængning af vand under tryk
 • SS 13 72 44 Prøvning af hærdnet beton - skalering ved frysning
 • TI-B 101 Beton. Temperaturudvidelseskoefficient
 • DS/EN ISO 2808 Malinger og lakker - Bestemmelse af filmtykkelse

Du er velkommen til at ringe for yderligere information, priser eller en snak om mulighederne for at udføre andre prøvninger end de ovenfor nævnte.