Gasrensning af syntesegas

Jens Kromann Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 06.

Syntesegas

Gasrensning af syntesegas

Med oprensning af syntesegas fra forgasning af biomasse kan du sammen med Teknologisk Institut tage det vigtige skridt mod bæredygtig produktion af rensede biobrændstoffer.

I Danmark er der i disse år stort fokus på omstillingen fra fossil til vedvarende energiforsyning. Et af de lovende initiativer, der skal være med til at generere grøn energi, er forgasning af biomasse som for eksempel træ og halm. Med forgasningsgas kan biomassen omdannes til el og varme i en gasturbine eller til flydende brændstof eller methan. Gassen er en såkaldt syntesegas, som primært består af brint, H2, og carbonmonooxid, CO. Biomasseforgasning udvikler dog en betydelig mængde tjærestoffer, som forurener katalysatoren, der omdanner syntesegassen til flydende brændsel.

For at gøre forgasnings af biomasse mere attraktiv er det derfor nødvendigt at udvikle den næste generation af tjærereformeringsteknologi. Det står Teknologisk Institut i spidsen for. Vi har opnået gode resultater ved at rense syntesegassen for tjære i vores pilotreaktor – en reaktor som kan blive et pilotprojekt hos dig. Vi tilbyder at opstille en tjærereformer i din virksomhed, så du kan teste alternative temperaturer, flowhastigheder etc. i lille målestok og således undgå de risici, der normalt er forbundet med ændringer i en forsyningsproces.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Test af katalysatorer til tjærereformering på biomasseforgasningsanlæg eller i laboratorieskala
  • Procesoptimering og indstilling af korrekt flow og temperatur
  • Online indstilling og måling af forgasningsgasser med GC-TCD/FID/FPD: CO, H2, CO2, CH4, N2, O2, benzene, PAH’er, H2S og SO2 ved hjælp af gas chromatografi
  • Leveringstiden på en tjærereformeringstest er ca. en måned. Herefter anbefaler vi en testperiode på minimum 1.000 driftstimer
  • Laboratorietest kan typisk gennemføres i løbet af en til to uger afhængig af hvilke parametre der skal undersøges.

Læs pressemeddelsen om Teknologisk Instituts pilotprojekt her