Lime - Prøvning af træ

Jens Ljørring

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 26.

Lime - Prøvning af træ

Standarder: DS (danske), EN (europæiske), DIN (tyske), BS (engelske), ASTM (amerikanske), CSA (canadiske), NT (nordiske)

DANAK Logo
Akkrediteret: Laboratoriet er akkrediteret af Danak under akkreditering nr. 2, med følgende akkrediteringsområder:

 • træ- og træbaserede pladers mekaniske egenskaber
 • træ- og træbaserede materialers fysiske egenskaber
 • træbaserede pladematerialers funktionsegenskaber som gulv, væg og tagunderlag
 • mekaniske forbindelsesmidlers egenskaber
 • limede træforbindelsers egenskaber
 • træbaserede pladers limningskvalitet

Dokumentation: Prøvningsaktiviten omfatter endvidere udarbejdelse af produktoverenstemmelseserklæringer i henhold til de europæiske produktstandarder for træ og forbindelsesmidler (CEN/TC 124-Timber Structures) og træbaserede pladematerialer (CEN/TC 112-Wood-Based Panels).

Notification: Laboratoriet er notificeret af By- og Boligministeriet til den anførte aktivitet i henhold til det europæiske byggevaredirektiv (CPD-Construction Product Directive).

Prøvningsfaciliteter: Træs laboratorium for træ, træbaserede materialer og forbindelser råder over følgende prøvningsfaciliteter:

 • Statiske prøvningsmaskiner
 • Dynamisk prøvningsmaskine
 • Spændplan til funktionsprøvning af bjælker, elementer, gulv-, væg- og tagkonstruktioner
 • Deformationsmålingsudstyr
 • Vejeudstyr
 • Kontinuerlig densitetsprofilmåleudstyr
 • Udstyr til cyklisk prøvning (accelereret prøvning)
 • Udstyr til bestemmelse af langtidsegenskaber (langtidslast og krybning)
 • Udstyr til bestemmelse af fugtbetingede dimensionsændringer
 • Konditioneringskamre
 • Vakuumudstyr
 • Integreret prøvningsudstyr til prøvning af træbaserede pladematerialers egenskaber
 • Forsøgstørreovne

Andre prøvningsaktiviteter: Laboratoriet har endvidere faciliteter til udendørs eksponering af træ- og træbaserede pladematerialer (f.eks. facadebeklædninger)

 

Apparater til langtidsbelastning af plader

Langtidsbelastning

Dynamisk prøvningsmaskine

Dynamisk belastning

Udendørs eksponerings af træ og træbaserede plader
Udendørs eksponering af plader og træbeklædninger