Lyd- og akustikmålinger

Patrick Glibert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 75.

Lyd

Lyd- og akustikmålinger

De akustiske målefaciliteter omfatter opdateret måleudstyr til bestemmelse af lydeffekten fra små/mellemstore og store apparater.

Vores primære fokus er på lyd fra varme/køle-/klimaanlæg, ventilationskomponenter, ventilatorer og husholdningsudstyr.

Derudover testes en bred vifte af andet støjende udstyr, såvel til dokumentation, som til rådgivning om støjreduktion.

Et stort efterklangsrum (volumen 221 m3) bruges til generelle lydeffektmålinger og til lydabsorptionsmålinger.

Vibrationsmåleudstyr til orienterende formål anvendes ved problemløsning, støjdæmpning og udviklingsopgaver.

Akkreditering

Vores akustiske laboratorium er akkrediteret af både ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation og DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (ISO/IEC 17025) til at udføre test og dokumentation i henhold til internationalt anerkendte akkrediteringsstandarder.

Målinger af lyd fra ventilationsanlæg udføres også i overensstemmelse med ECC (tidligere EUROVENT) og ECODesign-kravene.

Laboratorieydelser

Vores eksperter og specialister har opbygget en omfattende ekspertise inden for teknologier, standarder, markedsforhold og potentialer for støjreduceret udstyr.

Vi tilbyder rådgivning og forskellige typer af test, herunder:

Akkrediteret test i henhold til

 • DS/EN ISO 3741:2010 ”Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetoder til efterklangsrum”
 • DS/EN ISO 3743-1:2010 ”Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Små flytbare kilder - Teknikermetoder - Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum"
 • DS/EN ISO 9614-2:1997 ”Akustik. Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet. Del 2: Scanning-metode"
 • DS/EN ISO 3747:2011 ”Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode"
 • DS/EN 12102:2013 "Klimaanlæg, væskekølere, varmepumper og affugtere med eldrevne kompressorer for opvarmning og køling af rum – Måling af luftbåren støj – Bestemmelse af lydtrykniveau"
 • DS/EN ISO 5135:1999 ”Akustik – Ventilationskomponenter. Støj fra ventilations-komponenter målt i efterklangsrum"
 • DS/EN 60704 - "Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater - Test kode for bestemmelse af luftbåren akustisk støj - "
  • Del 1: Generelle krav
  • Del 2-13: Særlige krav til emhætter og emfang.
  • Del 2-14: Særlige krav til køleskabe, fryseskabe og frysere.
 • DS/EN ISO 354:2003  ”Akustik - Måling af lydabsorption i efterklangsrum”
 • DS/EN 13053 +A1 (2019) ” Ventilation i bygninger – Luftbehandlingsanlæg – Ydeevneegenskaber for anlæg, komponenter og sektioner”

Rådgivning, forskning og design

 • Rådgivning om udvikling af akustisk optimeret design og ny teknologi.
 • Målinger og rådgivning vedrørende lyd fra fælles tekniske installationer i boliger (opvarmning, air-condition, pumper, ventilatorer etc.)
 • Måling og vurdering af akustiske forhold i opholds-, arbejds-, og undervisningslokaler.
 • Måling og vurdering af akustisk absorberende materialer og emner (møbler, skillevægge mm).
 • R&D projektsamarbejde og partnerskab.
 • Prototypeudvikling og inspiration i relation til kundetilfredshed med hensyn til lyd.