Materialefugt - Sporbar kalibrering af træfugtmålere

Jakob  Fester

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 62.

Coverbillede træfugt hjemmeside

Materialefugt - Sporbar kalibrering af træfugtmålere

Få kalibreret jeres træfugtmåler på Teknologisk Insitut

Kalibreringsfaciliteten er baseret på befugtning af træ i en atmosfære med konstant fugtighed genereret af mættede saltopløsninger.

Vores måling af referenceværdien udføres ved hjælp af veje/tørre-metoden og er sporbar til den primære standard for massefraktion af fugt i træ, som blev udviklet ifm. EMRP-projektet METefnet i 2015.

Teknologisk Instituts kalibreringsfacilitet blev i 2018 akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK.

Se Danak registrering nr. 200 for detaljerede specifikationer af målinger og usikkerheder. DANAK er medlem af EA (European Cooperation for Accreditation) og ILAC (International Laboratory Accreditation).

Certifikatet er i overensstemmelse med de internationale aftaler:

Forberedelse af testemner

Træ af høj kvalitet (ikke imprægneret) uden knaster og misfarvninger skæres i mindre stykker af 4×4×10 cm.

Træstykkerne placeres i befugtningskamre ved rumtemperatur og ved forskellig relativ fugtighed, som kontrolleres af mættede saltopløsninger for at opnå flere niveauer af fugtindholdet i træet i henhold til specifikke adsorptions- and desorptionskurver.

Befugtningskamrene er:

  • udstyret med ventilatorer for at sikre luftcirkulationen
  • konstant overvåget ved hjælp af kalibrerede kapacitive fugtsensorer. Den relative fugtighed holdes konstant pga. kravet om et maksimalt udsving på ±1,5 % relativ luftfugtighed i løbet af forberedelsesperioden.

Sådan foregår kalibreringproceduren

Vandmassefraktionen (W) angives i forhold til den tørre prøve og beregnes ved at anvende veje/tørre-metoden således:

Ligning_træfugt

 

 

 

hvor m1 er massen af den befugtede prøve, og m2 er massen af den tørre prøve.

For at opnå sporbarhed til SI-enheder, valideres den fastlagte værdi af W for hver enkelt type træ for at sikre, at intet organisk flygtigt materiale resulterer i fejl, når veje/tørre-metoden anvendes.

Før W fastlægges, udføres målinger med det kalibrerede instrument (Device Under Test) for at beregne instruments fejl og den tilhørende usikkerhed for hvert nominelt fugtindhold.

Kom på lab-tour i Materialefugtslaboratoriet

Se og hør Jakob Fester fortælle om vores arbejde med måling af fugt i materialer. Vi har opbygget et setup, der kan måle massen af vand eller fugt i en prøve på en sporbar måde. Kort fortalt har man traditionelt haft – og har stadigvæk – det problem, at der også fordamper andre komponenter end vand, når en prøve vejes før og efter tørring på traditionel vis.