Mikroskopi af murværk og delmaterialer

Jesper Frank Axelsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 01.

Mikroskopi

Mikroskopi af murværk og delmaterialer

Det kemiske laboratorie i Murværkscenteret hos Teknologisk Institut råder over forskellige mikroskoper til karakterisering af byggematerialer og vurdering af tilstand og skader. Laboratoriet har stor erfaring med vurdering af forvitringer og misfarvninger på mursten, mørtelfuger og pudsede overflader.

Laboratoriet udfører følgende analyser:

  • Generel materialekarakterisering, herunder beskrivelse af sammensætning, mineralogi, lagtykkelser, luftindhold og generel mikrostruktur, og vurdering af tilstand, herunder om mikrostrukturen er intakt og forventes holdbar eller om mikrostrukturen er svækket/skadet og holdbarheden forventes reduceret.
  • Undersøgelse af mørtelfuger ifm. skadesudredning – herunder vurdering af hærdningsforhold, vedhæftningsgrad, mørtlens blanding og sammensætning, årsag til misfarvninger, revner, afskalninger og forvitring samt forventet udvikling af fugeforvitring.
  • Undersøgelse af puds på murværk eller isolering til bestemmelse af lagtykkelser, vedhæftningsgrader, placering af armeringsvæv, hærdningsforhold, tilstand af armering og årsag til revner, afskalninger og misfarvninger.
  • Undersøgelse af mursten og tegltagsten ifm. skadesudredning – herunder identificering og vurdering af årsag til misfarvninger, bestemmelse af begitning/engobe lagtykkelse, identificering af salte og vurdering af årsag til afskalninger og forvitringer.
  • Bestemmelse af den kemiske sammensætning af overflader og brudflader