Mikroskopi af murværk og delmaterialer

Jonas Møller Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 59.

Mikroskopi

Mikroskopi af murværk og delmaterialer

Det kemiske laboratorie i Murværkscenteret hos Teknologisk Institut råder over forskellige mikroskoper til karakterisering af byggematerialer og vurdering af skader. Laboratoriet har stor erfaring med vurdering af misfarvning på murværk og fliser samt skader på puds og fuger.

Laboratoriet udfører følgende analyser:

  • Polarisationsmikroskopi af tyndslib af mørtelfuger ifm. skadesudredning – herunder vurdering af hærdningsforhold, vedhæftningsgrad, mørtlens blanding og sammensætning, årsag til revner og forvitring samt forventet udvikling af fugeforvitring.
  • Stereo- og polarisationsmikroskopi af puds på isolering til bestemmelse af lagtykkelser, vedhæftningsgrader, placering af armeringsvæv, hærdningsforhold, tilstand af armering og årsag til revner.
  • Petrografiske analyser f.eks. til vurdering af oprindelse af natursten og tilslag.
  • Stereomikroskopi til diverse materialekarakterisering, f.eks. misfarvninger og saltudfældninger på tegl og fliser, malingslag og lagtykkelser, karakterisering af tilslag
  • Scanning elektron mikroskopi med tilkoblet energi-dispersiv røntgenanalyse (SEM-EDX) bl.a. til vurdering af den kemiske sammensætning af overflader og brudflader samt misfarvninger f.eks. på tegloverflader

Du er velkommen til at ringe for yderligere information, priser eller en snak om mulighederne for at udføre andre analyser end de ovenfor nævnte.