PCB-analyser i byggematerialer

Kristina Dobroslava Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 77.

PCB-analyser i byggematerialer

PCB-holdige byggematerialer blev anvendt i Danmark i perioden fra 1950’erne til 1976. PCB’er blev anvendt som blødgørere og brandhæmmere i fx fugemasser, tætningsmidler, lim, maling mm. Herefter blev det forbudt at anvende PCB i byggematerialer, fordi PCB kan medføre alvorlige sundhedsskader og anses for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

PCB findes fortsat i visse ældre bygninger og en rapport fra Miljøstyrelsen viser, at afdampning af PCB fra eksempelvis fuger kan indebære en øget sundhedsrisiko. Sundhedsstyrelsen har i 2009 fastlagt følgende aktionsværdier for PCB i indeluft:
Hvis koncentrationen af PCB er større end 3000 ng/m3 skal der gribes ind uden unødig forsinkelse. Ved koncentrationer i intervallet 300-3000 ng/m3 skal koncentrationen på sigt bringes under 300 ng/m3.

Ved nedrivnings- og renovationsarbejde skal byggeaffald klassificeres med hensyn til PCB indholdet i forbindelse med bortskaffelse. Ved koncentrationer over 50 ppm skal materialer bortskaffes som ”farligt affald”.
PCB er på EU’s prioriterede list over uønskede kemiske stoffer og spredning af PCB ønskes minimeret mest muligt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium har mange års erfaring inden for analyse af materialer og luftkvalitet og kan være behjælpelig, fx i forbindelse med:

 • Rådgivning og strategi vedr. prøveudtagning
 • Dokumentation/kortlægning af PCB i indeklima for sammenligning med de vejledende aktionsværdier
 • Analyse af byggematerialer for indhold af PCB for vurdering af eventuelle ricisi for PCB i indeklimaet
 • Analyse af byggematerialer for indhold af PCB for karakterisering af eventuelt ”farligt affald”

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium er et uvildigt og uafhængigt laboratorium akkrediteret af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC 17025. Akkrediteret prøvning udføres med høje krav til kvalitetssikring og er sikret anerkendelse i hele Europa.

Direktiver og bekendtgørelser

 • BEK 925 af 13/12/1998: Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor med senere ændringer (BEK 764 af 27/08/2001,
 • BEK 818 af 29/09/2003, BEK 857 af 05/09/2009)

Metoder/Standarder

 • DS/EN 15308:2008: Karakterisering af affald
 • Luftmålinger i henhold til eksisterende standarder OSHA, ASTM, NIOSH
 • Analyse for indhold af PCB i byggematerialer herunder koncentrationsbestemmelse udvalgte PCB’er (congenerne PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB 180)

Links

Rapporter

 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen: PCB-vejledning, 15. april 2009
 • Københavns Kommune 2008: Retningslinier for håndtering af PCB-holdigt affald
 • Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2009: Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger http://www.mst.dk/Udgivelser/Publikationer/2009/04/978-87-7052-901-3.htm
 • Miljøstyrelsen: Forurenende stoffer i byggematerialer, 2004
 • Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2002: Vejledning om farligt affald