Prøvning af cement, flyveaske og mikrosilica - Praktiske oplysninger

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

Prøvning af cement, flyveaske og mikrosilica - Praktiske oplysninger

Indlevering af prøver

Prøver indleveres til:

Teknologisk Institut, Byggeri
Beton
Gregersensvej 4P
DK-2630 Taastrup

Hvis prøverne sendes, er postadressen:

Teknologisk Institut, Byggeri
Beton
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup

Prøver til laboratorierne skal forsynes med tydelige mærker med angivelse af rekvirent, kontaktperson, prøvningsmetode, prøvemærkning m.m.

Vær opmærksom på, at nogle prøvningsmetoder foreskriver specifikke prøvestørrelser.


Prøvningsrapport

Der udarbejdes en prøvningsrapport, der beskriver prøvningsforløbet (normalt med henvisning til den benyttede prøvningsmetode) og prøvningsresultat. Rapporten kan ledsages af særskilt supplerende kommentarer, fortolkninger og uddybning af prøvningens resultat, når der træffes særlig aftale herom.


Prøveudtagning

Teknologisk Institut, Beton påtager sig udtagning og tildannelse af prøver. Denne ydelse vil blive beregnet efter medgået tid


Vilkår

Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver kan tilsendes.