Prøvning af træmaterialer og trækonstruktioner

Niels Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Prøvning af træmaterialer og trækonstruktioner

Vores materialeprøvningslaboratorium udfører akkrediteret prøvning af træmaterialer og trækonstruktioner. Vores store styrke er, at vi kan levere såvel hele pakkeløsninger af prøvning til underbygning af nationale og internationale producenters dokumentation for produktkvalitet og funktion som specielle prøvninger, der skal påvise fordelene ved dine produkters materialeegenskaber.

Vor prøvningsdokumentation er alment anerkendt nationalt såvel som internationalt og anvendes uproblematisk af producenter, importører og eksportører som dokumentation i forbindelse med CE-mærkning (CPR) og andre godkendelser.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Prøvning af kemiske træbeskyttelsesmidlers effekt mod trænedbrydning (laboratorie- og feltprøvning)
 • Bestemmelse af udvaskning af biocider fra behandlet træ i henhold til Biociddirektivet
 • Bestemmelse af biologisk nedbrydning (trænedbrydende svampe) og begroning på træmaterialer (alger, skimmel)
 • Prøvning af træs varighed i og over jord
 • Bestemmelse af fugtindhold og densitet af træ (destruktiv såvel som ikke destruktiv måling)
 • Prøvning af mekaniske og fysiske egenskaber for træbaserede plader, limtræ, konstruktionstræ osv.
 • Bestemmelse af mekaniske forbindelsesmidlers egenskaber
 • Prøvning af møblers styrke, stabilitet og sikkerhed
 • Prøvning af lime og limede træforbindelsers styrke og stivhedsegenskaber
 • Prøvning af dimensionsstabilitet i klimakammer test for trægulve m.m.
 • Screeningstest i forbindelse med udvikling af nye produkter

Metoder/Standarder
De prøvningsmetoder, der anvendes, er fortrinsvis europæiske standarder, EN, men også internationale standarder som ISO eller nationale standarder, fx danske DS, tyske DIN, britiske BS, m.fl.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger standardiserede metoder, kan vi opbygge en "skræddersyet" forsøgsopstilling på laboratoriet.