Septictanke

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Septiktank

Septictanke

I forbindelse med dokumentation af produkters egenskaber, som krævet i Bygningsreglementet samt i forbindelse med CE-mærkning af afløbsprodukter, gennemfører Teknologisk Institut prøvning af septictanke (bundfældningstanke) efter DS/EN 12566-1.

En septiktank er en tank som spildevand løber igennem, og hvor partikler bundfældes. Septiktanke anvendes til behandling af spildevand fra enkeltejendomme eller mindre bebyggelser. Tanken består normalt af flere kamre, som vandet gennemløber. For en enkelt ejendom har en septiktank et samlet volumen på omkring 2 m3.

Det bundfældede slam bliver delvis nedbrudt til septikslam, som skal fjernes fra tanken med mellemrum.

I Danmark tømmes septiktanke som regel for slam efter regler, som kommunalbestyrelsen har besluttet, ofte en gang om året. Det sker vha. en slamsuger.

Laboratorieydelser

Vores eksperter og specialister har stor erfaring med teknologier, standarder og markedsforhold samt potentialer for de forskellige typer af septictanke op til 50 pe.

Vores medarbejdere rådgiver dig gennem hele processen og udfører forskellige typer for prøvninger.

Kontakt os for at få mere at vide om dine muligheder inden for test af:

  • Kapacitetstest iht. annex A1
  • Test af tæthed iht. annex A.2.1
  • Test af den hydrauliske kapacitet iht. annex B.
  • Vedrørende styrkeberegninger henvises normalt til eksterne leverandører