Slidtest af gulvafretningsmaterialer

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

Slidtest af gulvafretningsmaterialer

Baggrund
Der stilles i dag ofte store krav til industrigulves evne til at modstå mekanisk slid. Som følge heraf findes der også mange produkter på markedet, der har til formål at afrette overfladen og gøre den slidstærk. Dette afleder et behov for at teste og dokumentere kvaliteten af disse produkter.

I Betonlaboratoriet på Teknologisk Institut foretages certificerede undersøgelser af brugsmodstandsevnen af materialer beregnet til afretning og slidlag på gulve.

Rullehjul til test i overensstemmelse med DS/EN 13892-5, 2003: Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 5: Bestemmelse af brugsmodstandsevne over for rullehjul for gulvafretningsmateriale til slidlag

Testen foretages i overensstemmelse med DS/EN 13892-5:2003: Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 5: Bestemmelse af brugsmodstandsevne over for rullehjul for gulvafretningsmateriale til slidlag.

Beskrivelse af metoden
Det materiale, der skal testes, påføres overfladen af en betonflise af en given dimension. Et stålhjul med en diameter på 125 mm og en bredde på 40 mm og af en veldefineret hårdhed bevæges hen over prøvefeltet i to retninger, der står vinkelret på hinanden. Disse bevægelser påvirker afretningsmaterialet med både normalkræfter og forskydningskræfter. Bevægelserne gentages 10.000 gange, hvilket vil vare ca. 24 timer. Belastningen på stålhjulet er 2kN (200 kg).

Evnen til at modstå slid bestemmes nu ved at måle ændringerne i overfladeprofilet og bestemme voluminet af det materiale, der er slidt bort inden for det undersøgte areal.

Voluminet udtrykkes i cm3.

Anden prøvning
For gulvprodukterne gælder produktstandarden DS/EN 13813: Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning - Gulvafretningsmateriale - Egenskaber og krav.

Betonlaboratoriet er også i stand til at foretage andre af de prøvninger, der er nødvendige, for at produkterne kan CE-mærkes.

Udstyr til at foretage slidtest