Tilslag - Prøvning

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

Tilslagsmaterialer

Tilslag - Prøvning

Teknologisk Instituts Betonlaboratorium tilbyder prøvning af tilslagsmaterialer til beton og mørtel iht. gældende standarder.

Vi udfører bl.a. prøvninger iht. krav beskrevet i DS/EN 12620+A1:2008 og DS2426:2004/2011, eksempelvis:

 • ASTM C 1260-07 Standard testmetode til Potentiel Alkali Reaktivitet af Aggregater (Mortar-Bar-Metode)
 • ASTM C 295-03 Standard vejledning til petrografisk undersøgelse af tilslag til beton
 • DS 405-4 Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer. Del 4: Indhold af lette korn
 • DS/EN 1097-6 Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption
 • DS/EN 1367-4 Metoder til prøvning af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 4: Bestemmelse af svind ved tørring
 • DS/EN 1744-1 + A1, sec. 14.2 Metoder til prøvning af tilslags kemiske egenskaber - Del 1: Kemisk analyse. 14.2 Bestemmelse af lette kontamineringsmidler
 • DS/EN 1744-1 + A1, sec. 15.1 Metoder til prøvning af tilslags kemiske egenskaber - Del 1: Kemisk analyse. 15.1 Bestemmelse af humusindhold
 • DS/EN 1744-1 + A1, sec. 7 Metoder til prøvning af tilslags kemiske egenskaber - Del 1: Kemisk analyse. 7 Bestemmelse af vandopløselige chloridsalte ved anvendelse af Volhard-metoden
 • DS/EN 932-1 Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 1: Prøveudtagning
 • DS/EN 932-3 Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 3: Procedure og terminologi for forenklet petrografisk beskrivelse
 • DS/EN 933-1 Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
 • DS/EN 933-3 Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 3: Bestemmelse af kornform - Flisethedsindeks
 • DS/EN 933-7 Prøvningsmetoder for geometriske egenskaber ved tilslag. Del 7: Bestemmelse af indholdet af skaller. Procentdel af skaller i grove tilslagsmaterialer
 • NT BUILD 187 Tilslag - fugtindhold
 • TI-B 51 Sands alkalikiselreaktivitet
 • TI-B 52 Petrografisk analyse af sand
 • TI-B 75 Kritisk absorption af 10 % flint

Du er velkommen til at ringe for yderligere information, priser eller en snak om mulighederne for at udføre andre analyser end de ovenfor nævnte.