Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium

Signe Hellested Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 15.

Asfaltlaboratorium

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium

Teknologisk Institut åbnede Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium marts 2019.
Akkreditering er opnået primo 2020.

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium vil som akkrediteret laboratorium medvirke til at sikre kvaliteten i vejsektoren, bl.a. gennem deltagelse i ringanalyser.
Avancerede prøvningsmetoder tilbydes til at understøtte udvikling og innovation i vejsektoren. Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium kan ligeledes anvendes ved tredjeparts prøvning og tilstandsundersøgelser.
Dermed vil alle aktører i vejsektoren, fra producenter til vejbestyrelser, herunder private grundejere, kunne drage nytte af Test- og Udviklingslaboratoriet og den ekspertise der ligger bag. 

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium tilbyder et bredt udvalg af prøvning af alle slags materialer til vejbygning og medvirker derved til at højne kvaliteten af vejbygningsmaterialer, vejbygningsprodukter og udlægningsteknikker, samt sikring af rettidigt vedligehold på eksisterende vejarealer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Bestemmelse af asfaltmaterialers egenskaber, herunder bl.a.:

Prøvning

Metode

Anvendelse

MATERIALEKONTROL

DS/EN 12697-serien

Bestemmelse af asfalts bindemiddelindhold, kornstørrelsesfordeling, referencedensitet, komprimeringsgrad etc.

STIVHEDSMODUL

DS/EN 12697-26-C

Udtryk for bæreevne

UDMATTELSESTEST

DS/EN 12697-24-E

Udtryk for asfaltens holdbarhed

TRIAXIALTEST

DS/EN 12697-25

Udtryk for deformationsresistens fra tung trafikbelastning

PLAN-OG TYNDSLIBSANALYSER

 

Avanceret mikroskopianalyse af materialesammensætningen

CT-SCANNING

 

Avanceret vurdering af indre hulrumsstruktur i asfaltprøver

LASERBASERET TEKSTURANALYSE

 

Avanceret bedømmelse af asfalts overfladetekstur

REOLOGI

 

Avanceret bedømmelse af bindemidlers flyde- og deformationsegenskaber


Du er velkommen til at ringe for yderligere information, priser eller en snak om sammensætning af prøvningsprogram og mulighederne for at udføre andre analyser end de ovenfor nævnte.