Lokal afledning af regnvand - LAR

Lars Jørgensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 45.

Lokal afledning af regnvand - LAR

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR -  Lokal afledning af regnvand.

Hvad er LAR
Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer er:

 • Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner
 • Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt
 • Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner
 • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning

De enkelte elementer kan anvendes alene eller i kombination.

Der findes 3 former for infiltration:

 • Traditionel infiltration i en grøft/faskine
 • Infiltration suppleret med dræn til bortledning af overskydende vand
 • Opmagasinering på overfladen med nedsivning til faskine, der både opmagasinerer og nedsiver Overskudsvand afledes til afløbssystem/recipient

De enkelte metoder kan opdeles på følgende måde:

 • Håndtering ved kilden (indløb/tilløb)
 • Fordampning/nedsivning/forsinkelse
 • Alene forsinkelse/fordampning

Håndtering ved kilden: Grønne tage, faskiner, opsamling i tønder, brug af regnvand til WC-skyl.

Fordampning/nedsivning/forsinkelse: Grønne arealer, trug, grøfter, gennemtrængelige belægninger, regnbede, infiltrationsbassiner, våde bassiner/vandhuller, vådområder.

Alene forsinkelse/fordampning: Traditionelle åbne bassiner, udvidede bassiner.

For løsninger og datablade henvises til LAR i Danmark