Måling af mikroplast og mikrogummi i regnvandsbassiner

Peter  Rosborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 01.

Regnvandsbassin i Aarhus

Måling af mikroplast og mikrogummi i regnvandsbassiner

Formålet med regnvandsbassiner er at opsamle regnvand for at tilbageholde uønskede partikler. Men hvor effektive er bassinerne til at tilbageholde mikroplast og mikrogummi – og hvordan måler vi det overhovedet? Det søger Teknologisk Institut – sammen med Aalborg Universitet samt en række forsyninger og en teknologileverandør – at finde løsninger på i dette todelte projekt, der er støttet af DANVA.

Mikrogummi fra bildæk skylles ud med regnvandet

Både herhjemme og internationalt er der kommet stor fokus på udledningen af mikroplast og mikrogummi til vores vandmiljø. 

Teoretiske beregninger for Danmark har vist, at der fra regnvand hvert år udledes 1000 ton – heraf 160 ton mikroplast og 840 ton mikrogummi, hvoraf dækslid udgør den største kilde. Afstrømmet regnvand kan således vise sig at være den største synder, når det gælder mikroplast i vandmiljøerne.

Afstrømmet regnvand ledes urenset ud i vandmiljøet

I dag bliver separatkloakering til henholdsvis spildevand og regnvand mere og mere udbredt. Separeringen sker for at undgå, at regnvandet blandes sammen med spildevandet og dermed risikerer at overbelaste kloakker og rensningsanlæg.

Det betyder imidlertid, at det afstrømmede regnvand ikke længere behandles på rensningsanlæggene, men mere eller mindre direkte udledes til vandmiljøet uden forudgående behandling.

To tredjedele af det afstrømmede regnvand løber direkte til vandmiljøet. Den resterende tredjedel opsamles i regnvandsbassiner inden udledning til vandmiljøet.

Måling af mikroplast i regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner er den mest udbredte metode til håndtering af regnvand i Danmark, og det er derfor interessant at se på regnvandsbassinernes evne til at tilbageholde mikroplast og -gummi.

Det er her, projektet vil have sit ene fokus. I projektet vil vi måle forekomsten af mikroplast og mikrogummi for at kunne vurdere renseeffekten fra regnvandsbassinerne.

Ingen målestandarder for mikroplast og mikrogummi

Det andet fokus i projektet er at skabe mere klarhed om analysemetoderne. Det er i dag muligt at analysere for mikroplast og mikrogummi, men der findes ingen standardmetode – og det er langt fra en selvfølge, at de metoder, som findes og anvendes, giver valide og sammenlignelige resultater.

- Lige nu står vi altså et sted, hvor det kan være meget svært at bruge de målinger, der foretages, som beslutningsgrundlag for myndigheder og forsyninger. Det er en vigtig problematik, som vi tager hul på med projektet, fortæller civilingeniør Peter Rosborg fra Teknologisk Institut.

Udvikling af analysemetoder

Teknologisk Institut og Aalborg Universitet har specialiseret sig i analysemetoder til måling af mikroplast/-gummi og har gennem flere projekter udviklet på analysemetoderne, så det nu er muligt at analysere mikroplastpartikler helt ned til 10 mikrometer. Det er blandt andet disse erfaringer, som vil blive bragt i spil i projektet.

Valide målemetoder skal give bedre overblik

Lige nu står vi altså et sted, hvor det kan være meget svært at bruge de målinger, der foretages, som beslutningsgrundlag for myndigheder og forsyninger. Det Når projektet er afsluttet, vil der været etableret et grundlag for at udvikle valide målemetoder og kvalitetssikrede analyser, som kan benyttes til at bedømme det reelle omfang af mikroplast og mikrogummi i regnvandsbassiner.er en vigtig problematik, som vi tager hul på med projektet, fortæller civilingeniør Peter Rosborg fra Teknologisk Institut.

Projektet giver også forsyningsselskaberne mere viden og en bedre forståelse af mikroplastproblematikken, ikke mindst i forhold til regnvandsbassinernes evne til at tilbageholde mikroplast.

- Denne viden vil gøre, at vi kan træffe endnu mere kvalificerede beslutninger om håndtering af mikroplast, blandt andet fordi vi kan vurdere påvirkningen ved separatkloakering og et eventuelt behov for rensning af det vand, der udledes med regnvandet, fortæller Anne-Marie Truelsen, projektleder hos Mariagerfjord Vand A/S.

Fakta om projektet

Projektnavn

Valide analyser af mikroplast og mikrogummi i regnvandsbetingede udledninger

Projektdeltagere

Mariagerfjord Vand A/S

Hedensted Spildevand A/S

VandCenterSyd A/S

Aage Vestergaard Larsen A/S

Aalborg Universitet

Lemvig Forsyning A/S og Klimatorium

Teknologisk Institut

Projekttype

Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP)

Tidsramme

November 2019 – oktober 2021

Vigtigste fokusområder

At validere måling af mikroplast og -gummi samt opnå viden om mikroplast og -gummi i regnvandsbassiner, så der kan træffes de rette foranstaltninger til afhjælpning

Vigtigste miljøgevinster

Et bedre beslutningsgrundlag for myndigheder og forsyninger

At undgå udledning af mikroplast og -gummi i vandmiljøet

Understøttede FN-verdensmål

Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund   Verdensmål 14, Livet i havet