MC-3, Kontrol af træfugtighedsmålere

Helle Bro Schaadt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 01.

MC-3, Kontrol af træfugtighedsmålere

Træfugtigheden er ofte en vigtig del af træets kvalitet, det gælder ved køb, salg og bearbejdning. Fugtmåling er derfor en naturlig del af kvalitetssikringen i træindustrien. Til kvalitetssikringen hører, at fugtmåleren er kontrolleret og kalibreret.

MC3 Kontrolboks

MC-3 er navnet på en lille sort kontrolboks, der anvendes til kontrol og kalibrering af alle typer elektriske træfugtighedsmålere med nåleelektroder.

Kontrolboksen er udviklet af Teknologisk Institut, Træ. MC betyder Moisture Content Control, tallet 3 er model-nummer.

Kontrolboksen fylder kun 2,5 x 5 x 10 cm. Som vist på billedet er den forsynet med 6 sæt kontaktpunkter. Kontaktpunkterne er forbundet til standardmodstande, der gør det muligt at kontrollere målervisning fra ca. 8 til 25% fugt.

Kalibrering for fyr og gran:
Når målerens to elektroder (nåle) placeres på et af de seks sæt kontaktpunkter, viser måleren en bestemt "træfugtighed". Sammenholdes den målte værdi med kontrolværdien, der er angivet på boksens bagside, fås den værdi, som målingen skal korrigeres med ved måling på fyr eller gran.

Kontrolværdierne er baseret på omfattende svenske undersøgelser af forholdet mellem træfugtighed og elektrisk modstand. De anvendte kalibreringskurver er veldokumenterede og på nuværende tidspunkt de mest nøjagtige, der findes for fyr og gran af nordisk oprindelse.

Kontrolboksen kan også bruges til løbende kontrol af målerens justering, således som det kræves i et ISO 9000 system. Desuden kan boksen anvendes som fælles reference for køber og sælger, der skal kontrollere fugten i et parti træ.

Pris for MC-3 kontrolboks: kr. 5.000 kr. + moms.

Til brug i forbindelse med ISO 9000 certificering kan MC-3 også leveres med DANAK-certifikat for akkrediteret kalibrering af boksen.

Pris for kalibreringscertifikat kan indhentes.